Więcej

PTR − Informacje o warunkach uczestnictwa

Minelwen
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 13

 

Wymagania turniejowe

Każdy gracz z aktywnym kontem League of Legends, który osiągnął minimalny wymagany poziom (30) i nie jest obecnie zbanowany jest dopuszczony do udziału w oficjalnych turniejach.

Wyjątki:

Osoby posiadające specjalne ograniczenia nałożone przez Riot Games, a także ci, którym udziału zabrania:

  • lokalne prawo
  • zasady nałożone przez organizatora turnieju
  • miejscowe przepisy
  • sędzia turnieju

Ponadto w turnieju nie mogą uczestniczyć osoby związane z jego organizacją.


 

Wymagania miejsca zamieszkania

Niektóre turnieje mogą być dostępne jedynie do graczy pochodzących lub zamieszkujących określone kraje.

W celu uczestnictwa w turnieju ograniczonym terytorialnie, gracz musi:

  • Być obywatelem danego kraju i przedstawić aktualny dokument identyfikacyjny/paszport
  • Być stałym mieszkańcem danego kraju i przedstawić jakiekolwiek zaświadczenie o pobieraniu nauki, długoterminową umowę o pracę lub podpisany dowód wynajmu/dzierżawy mieszkania.
  • Być tymczasowym mieszkańcem danego kraju przez co najmniej 90 dni, licząc od daty rozpoczęcia wydarzenia.

Podczas każdego turnieju sędziowie dokonują weryfikacji miejsca zamieszkania. Każda drużyna, której jakikolwiek członek nie spełnia wymagań miejsca zamieszkania, podlega karze dyskwalifikacji, niezależnie od liczby dotychczasowo rozegranych meczów.


 

Ograniczenia wiekowe

Turnieje są dostępne dla wszystkich przywoływaczy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Przywoływacze w wieku 16 lub 17 lat, którzy chcą wziąć udział w turnieju, mogą być poproszeni o przedstawienie podpisanej zgody rodzicielskiej przed datą rozpoczęcia turnieju. Dokument zostanie zweryfikowany wraz z paszportem gracza podczas trwania turnieju.

Kapitan powinien sprawdzić, czy każdy członek drużyny (główny lub zastępczy) spełnia wymagania turnieju, jest w odpowiednim wieku (16+) i posiada wymagane dokumenty (dowód miejsca zamieszkania i podpisaną zgodę rodzicielską w przypadku graczy małoletnich).

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 13