Więcej

FAQ imienia przywoływacza

Nicolioliolio
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 520 z 597Jaka jest różnica między nazwą użytkownika a imieniem przywoływacza?

Twoja nazwa użytkownika służy do zalogowania się na koncie w grze oraz na stronie. Nikt poza tobą nie może jej zobaczyć, dlatego bardzo ważnym jest, by tak pozostało. Pamiętaj, że nazwa użytkownika nie może ulec zmianie, a jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy przenosisz konto do regionu, w którym została ona już zajęta.

Twoje imię przywoływacza natomiast będzie widać w grze. Pod tym imieniem będzie cię widać podczas rozgrywki oraz na liście twoich znajomych. Imię przywoływacza możesz zmienić w każdym momencie i nie wpłynie to w żaden sposób na twoją nazwę użytkownika.

Ile kosztuje zmiana imienia?

Możliwość dokonania zmiany imienia przywoływacza kosztuje 1300 RP lub 13900 PZ.

Gdzie mogę kupić usługę zmiany imienia?

Zmianę imienia można kupić w kliencie gry, klikając przycisk konta (profil z kołem zębatym w tle) w prawym górnym rogu sklepu. Nowe imię pojawi się po ponownym zalogowaniu na PVP.net i forach. Proszę pamiętać, że imiona uznane za obraźliwe będą zmieniane przez Wsparcie Gracza bez zwrotu kosztów.

Summoner-Name-FAQ_PL_1.jpg


Jakie są podstawowe zasady tworzenia imion dla przywoływaczy?

  • Wszystkie imiona przywoływaczy muszą być stosowne i spełniać nasze Warunki użytkowania. Istnieje filtr, który eliminuje imiona niestosowne lub takie, które zawierają przekleństwa, ale ostatecznie decyzja o wyborze odpowiedniej nazwy należy do ciebie.
  • Imiona muszą zawierać od 3 do 16 znaków.
  • Żadne imię nie może zawierać słowa „Riot”.
  • Twoje imię nie powinno zawierać danych osobistych. To oznacza informacje takie jak prawdziwe imię i nazwisko czy adres. Jeśli imię będzie zawierało te informacje, może zostać zmienione przez Riot.
  • Próba udawania zawodnika e-sportowego jest nie do przyjęcia, nawet jeśli system pozwala wybrać taką nazwę. Jeśli znajdziemy takie imiona, możemy je zmienić.

Czy moje imię przywoływacza może zawierać znaki specjalne?

Znaki specjalne są dozwolone w pewnych imionach przywoływaczy, w zależności od regionu. Jeżeli wybrany przez ciebie język nie korzysta z danego znaku specjalnego, nie będzie można z niego skorzystać.

Poniżej znajduje się lista dozwolonych znaków specjalnych wedle regionu:

NA/OCE –

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

EUW -

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĄąĆćĘęıŁłŃńŒœŚśŠšŸŹźŻżŽžƒˆˇˉμfifl

EUNE –

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĂ㥹ĆćĘęıŁłŃńŐőŒœŚśŞşŠšŢţŰűŸŹźŻżŽžƒȘșȚțˆˇˉΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάέήίαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωόύώfifl

Brazylia –
0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzÀÁÂÃÇÉÊÍÓÔÕÚàáâãçéêíóôõú

Rosja –
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Turcja –
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð 0123456789ABCDEFGĞHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZabcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿıŁłŒœŠšŸŽžƒˆˇˉμfiflĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹźŻż

LATAM –
0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÜ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóúü

Korea –
! "#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
~ 가각간갇갈갉갊감갑값갓갔강갖갗같갚갛개객갠갤갬갭갯갰갱갸갹갼걀걋걍걔걘걜거걱건걷걸걺검겁것겄겅겆겉겊겋게겐겔겜겝겟겠겡겨격겪견겯결겸겹겻겼경곁계곈곌곕곗고곡곤곧골곪곬곯곰곱곳공곶과곽관괄괆괌괍괏

 

Czy mogę dokonać kosmetycznych zmian w moim imieniu za darmo?

Tak! W ramach jednorazowego wyjątku, możesz zmienić rozmieszczenie spacji i/lub wielkich liter w swoim imieniu bez konieczności zakupu zmiany w sklepie. Przykładowo, możesz zmienić swoje imię z "nancymon" na "nancy mon" lub "NancyMon" bez konieczności wydawania RP.

By to zrobić wystarczy, że wyślesz nam zgłoszenie z takim tematem:

TEMAT: Kosmetyczna zmiana imienia przywoływacza

Co stanie się z moją listą znajomych?

Na wszystkich listach swoich znajomych pojawisz się pod nowym imieniem przywoływacza. Nie zapomnij powiedzieć im, że masz nowe imię w grze!

Co może się stać z moim imieniem przywoływacza, jeśli od ostatniego logowania minęło już dużo czasu?

W takiej sytuacji reszta twojego konta będzie całkowicie bezpieczna (pomijając utratę PL związaną z bezczynnością rankingową), ale długie okresy braku aktywności mogą doprowadzić do oznaczenia twojego imienia przywoływacza. Jeśli twoje imię przywoływacza zostanie oznaczone z powodu braku aktywności, inny gracz będzie mógł je zająć, kupując zmianę imienia przywoływacza. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o nieaktywnych imionach przywoływaczy.

 

Mam wiele kont – czy mogę wymieniać między nimi imiona przywoływaczy?

Możemy ręcznie zamieniać imiona przywoływaczy między kontami, ale tylko jeśli posiadasz na swoim głównym koncie 1300 RP lub 13 900 PZ, które stanowią koszt zmiany. Zauważ proszę, że takiej zamiany możesz dokonać tylko między kontami na tym samym serwerze.

Jeśli chcesz przenieść swoje imię przywoływacza z jednego konta na drugie, wyślij nam zgłoszenie zatytułowane „Zamiana imion przywoływacza” (Summoner Name Swap) i podaj nam poniższe informacje dla obu kont:

TEMAT: Zamiana imion przywoływaczy

PIERWSZE KONTO

- Nazwa twojego konta (nazwa, którą wpisujesz przy logowaniu): 
- Twoje imię przywoływacza (które inni gracze widzą w grze): 
- Serwer, na którym grasz (NA, EUW lub EUNE)
- E-mail podany do rejestracji konta:

DRUGIE KONTO

- Nazwa twojego konta (nazwa, którą wpisujesz przy logowaniu): 
- Twoje imię przywoływacza (które inni gracze widzą w grze): 
- Serwer, na którym grasz (NA, EUW lub EUNE)
- E-mail podany do rejestracji konta:

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 520 z 597