ΑΠΟ {author} Περισσότερα

Λίστα κατηγοριών

Lag και χαμηλός ρυθμός ανανέωσης καρέ (FPS)


Άρθρα

Αντιμετώπιση προβλημάτων με ρούτερ και ασύρματες συνδέσεις By {author}
Χαμηλός ρυθμός ανανέωσης καρέ (lag) By {author}
Προσπάθεια επανασύνδεσης By {author}
Βέλτιστες ρυθμίσεις για παίκτες σε Mac By {author}
Συνεργαζόμενες Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet και Σημεία ανταλλαγής δικτύων Internet στις περιφέρειες EUW και EUNE By {author}
Φτιάξε μου το League: Τα πρώτα βήματα βοήθειας για τεχνικά ζητήματα By {author}
Παράλειψη καρέ σε ισχυρούς υπολογιστές By {author}
Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης - Πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων καταγραφής By {author}
Αντιμετώπιση προβλημάτων με χαμηλό ρυθμό ανανέωσης καρέ (FPS) By {author}
Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης By {author}
Ελάχιστες και προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος By {author}

Δείτε αυτά τα νέα Εργαλεία Υποστήριξης


Επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε προσωπική υποστήριξη από κάποιον Rioter.

Μαγοτεχνικό εργαλείο επιδιόρθωσης

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε; Δοκιμάστε το νέο μας εργαλείο επιδιόρθωσης.

Πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων καταγραφής

Επιδιορθώστε τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας.