Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα Ονόματα Επικαλεστή

Nicolioliolio
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
520 στους 597 το βρήκαν χρήσιμο

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ονόματος χρήστη και του Ονόματος Επικαλεστή;

Το όνομα χρήστη είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, τόσο στον ιστότοπο όσο και στην εφαρμογή του παιχνιδιού. Αυτό το όνομα δεν είναι ορατό σε κανέναν άλλον εκτός από εσάς και είναι σημαντικό να μην το αποκαλύπτετε σε άλλους. Πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει, εκτός και αν μεταφερθείς σε άλλη περιοχή όπου αυτό το όνομα χρήστη χρησιμοποιείται ήδη.

Το Όνομα Επικαλεστή είναι αυτό που βλέπουν οι φίλοι σας στο παιχνίδι. Αυτό είναι το όνομα με το οποίο εμφανίζεστε στην οθόνη και στις λίστες φίλων άλλων παικτών. Σε αντίθεση με το όνομα χρήστη, το Όνομα Επικαλεστή μπορεί να αλλάξει όποτε θέλετε. Αυτή η αλλαγή δεν θα επηρεάσει το όνομα χρήστη ή τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε.


Πόσο κοστίζει η αλλαγή ονόματος;

Η αλλαγή ονόματος είναι διαθέσιμη για 1300 RP ή 13.900 ΠΕ.


Πού μπορώ να αγοράσω μια αλλαγή ονόματος;

Μπορείς να αγοράσεις μια αλλαγή ονόματος στην εφαρμογή του παιχνιδιού, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Λογαριασμός» (το προφίλ με το γρανάζι από πίσω) στην επάνω δεξιά γωνία του καταστήματος. Το νέο όνομα θα ισχύσει μόλις συνδεθείς ξανά στο PVP.net και τα φόρουμ. Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι η Υποστήριξη Παικτών θα αλλάζει τα ονόματα που θεωρούνται προσβλητικά, χωρίς να επιστρέφει χρήματα.

Summoner-Name-FAQ_EL_1.jpg


Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες για τον ορισμό ονομάτων Επικαλεστών;

 • Τα ονόματα Επικαλεστών πρέπει να μην είναι προσβλητικά και να συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης. Υπάρχει ένα φίλτρο που δεν αποτρέπει τον ορισμό των περισσότερων ακατάλληλων ονομάτων ή ονομάτων που περιέχουν ύβρεις, ωστόσο είναι δική σου ευθύνη να επιλέξεις ένα αποδεκτό όνομα.
 • Τα ονόματα πρέπει να αποτελούνται από 3 έως 16 χαρακτήρες.
 • Κανένα όνομα παίκτη δεν μπορεί να περιέχει τη λέξη «Riot».
 • Το όνομά σου δεν πρέπει να περιέχει προσωπικές πληροφορίες σου. Αυτό σημαίνει, το πραγματικό όνομά σου ή τη διεύθυνσή σου. Αν ένα όνομα διαπιστωθεί ότι περιέχει αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να τροποποιηθεί από τη Riot.
 • Δεν επιτρέπεται να υποδυθείς κάποιον υπεύθυνο της eSports, ακόμη και αν το σύστημα επιτρέπει την επιλογή του ονόματος. Αν εντοπιστούν τέτοια ονόματα, ενδέχεται να τροποποιηθούν.


Μπορώ να συμπεριλάβω ειδικούς χαρακτήρες στο Όνομα Επικαλεστή μου;

Οι ειδικοί χαρακτήρες επιτρέπονται σε ορισμένα Ονόματα Επικαλεστών, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Αν κάποιος ειδικός χαρακτήρας δεν χρησιμοποιείται στην επιλεγμένη γλώσσα, δεν θα είναι διαθέσιμος για χρήση, ακόμα και στις περιοχές που επιτρέπεται η χρήση του.

Ακολουθούν οι ειδικοί χαρακτήρες που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή:

Βόρεια Αμερική/Ωκεανία –

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Δυτική Ευρώπη –

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĄąĆćĘęıŁłŃńŒœŚśŠšŸŹźŻżŽžƒˆˇˉμfifl

Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη -

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĂ㥹ĆćĘęıŁłŃńŐőŒœŚśŞşŠšŢţŰűŸŹźŻżŽžƒȘșȚțˆˇˉΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάέήίαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωόύώfifl

Βραζιλία –

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzÀÁÂÃÇÉÊÍÓÔÕÚàáâãçéêíóôõú

Ρωσία –

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэю

Τουρκία –

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð 0123456789ABCDEFGĞHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZabcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿıŁłŒœŠšŸŽžƒˆˇˉμfiflĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹźŻż

Λατινική Αμερική –

0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÜ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóúü


Μπορώ να αλλάξω δωρεάν τα διαστήματα ή τη χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων στο Όνομα Επικαλεστή μου;

Ναι! Μπορείτε να αλλάξετε μία φορά και κατ'εξαίρεση τα διαστήματα καθώς και τα γράμματα που θέλετε να εμφανίζονται ως πεζά ή κεφαλαία, χωρίς να απαιτείται αγορά αλλαγής Ονόματος Επικαλεστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το όνομά σας από "nancymon" σε "nancy mon" ή "Nancymon" χωρίς κόστος.

Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα αίτημα υποστήριξης με την εξής γραμμή θέματος:

ΘΕΜΑ: Αλλαγή Ονόματος Επικαλεστή


Τι θα γίνει με τη λίστα φίλων μου;

Θα παραμείνετε στις λίστες όλων των φίλων σας με το νέο Όνομα Επικαλεστή σας. Μην ξεχάσετε να τους ενημερώσετε ότι έχετε αλλάξει το όνομά σας!


Τι θα συμβεί στο όνομά μου, αν δεν συνδεθώ για πολύ καιρό;

Γενικά, ο λογαριασμός σου είναι απόλυτα ασφαλής, αν δεν συνδεθείς για μεγάλο χρονικό διάστημα (αν και θα πέσει η κατάταξή σου στο LoL). Όμως, αν ο λογαριασμός σου παραμείνει ανενεργός για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, το Όνομα Επικαλεστή σου ενδέχεται να επισημανθεί. Αν το Όνομα Επικαλεστή σου επισημανθεί λόγω αδράνειας, κάποιος άλλος παίκτης μπορεί να το ζητήσει, αν αγοράσει αλλαγή Ονόματος Επικαλεστή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή Ονομάτων Επικαλεστή λόγω αδράνειας μπορείς να βρεις εδώ.


Έχω πολλούς λογαριασμούς - μπορώ να αλλάξω μεταξύ τους τα Ονόματα Επικαλεστών;

Η εναλλαγή των ονομάτων μπορεί να γίνει με την παρέμβαση της ομάδας μας, αλλά μόνο αν έχετε στον λογαριασμό σας 1.300 RP ή 13.900 ΠΕ για να πληρώσετε για τη μεταφορά ονόματος. Έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να αλλάξετε Ονόματα Επικαλεστών μεταξύ λογαριασμών μόνο αν και τα δύο ονόματα βρίσκονται στον ίδιο σέρβερ.

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα Επικαλεστή σας με το όνομα από έναν άλλο λογαριασμό, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης με θέμα «Εναλλαγή ονομάτων Επικαλεστών» και να μας στείλετε τα εξής στοιχεία και για τους δύο λογαριασμούς σας που θα επηρεαστούν:

ΘΕΜΑ: Εναλλαγή Ονομάτων Επικαλεστή

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 • Όνομα λογαριασμού (το όνομα με το οποίο συνδέεστε στο παιχνίδι)
 • Όνομα Επικαλεστή (το όνομα που βλέπουν στο παιχνίδι οι άλλοι παίκτες)
 • Σέρβερ στον οποίο παίζετε (Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη ή Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη)
 • Διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού:

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 • Όνομα λογαριασμού (το όνομα με το οποίο συνδέεστε στο παιχνίδι)
 • Όνομα Επικαλεστή (το όνομα που βλέπουν στο παιχνίδι οι άλλοι παίκτες)
 • Σέρβερ στον οποίο παίζετε (Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη ή Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη)
 • Διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού:

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
520 στους 597 το βρήκαν χρήσιμο