Další

Aplikace od jiných výrobců

Chipteck
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 66 z 118

Postoj Riotu

Žádný software nesmí přímo manipulovat s průběhem hry od okamžiku stisknutí tlačítka „Hrát“ až po objevení závěrečné obrazovky.

 


 

Soutěžní hry mohou fungovat jen v případě, mají-li všichni o hře i ostatních jejích účastnících k dispozici tytéž informace. Externí aplikace jsou programy nebo soubory, které nejsou součástí League of Legends. Zakazujeme takové aplikace, které narušují soutěžní povahu League of Legends.

Nepohlížíme s pochopením na aplikace, které poskytují měřitelnou herní výhodu. Abychom vymezili jasnější hranice, rozhodli jsme se jmenovitě uvést funkce, jejichž využívání rozhodně nebudeme tolerovat. Mezi funkce zajišťující měřitelnou herní výhodu patří například tyto:

  • Zobrazování záměrně skrytých informací (přebíjecí doby, ukazatele času)
  • Provádění akcí místo hráčů (používání botů nebo skriptů)
  • Vyhodnocování situace místo hráčů (předpovídání, kde se mohou nacházet nepřátelé)
  • Jakékoliv upravování okruhu informací, jež jsou k dispozici (tzv. „zoomhacky“ nebo globální upozorňování na použití ultimátních schopností)

 


 

Vlastní modely a skiny šampionů

 

Používání vlastních modelů a grafiky momentálně spadá do kategorie „jen na vlastní nebezpečí“, ale nadále tyto modifikace monitorujeme. Nemůžeme náš software optimalizovat pro věci, které jsme sami nevyrobili, a pokud by v budoucnu začaly z jakéhokoliv důvodu způsobovat problémy (např. poskytováním měřitelné herní výhody), v souladu s výše uvedenou zásadou bychom proti nim museli zakročit.

Odhlédneme-li od této „šedé zóny“, objevují se i aplikace, jejichž používání rozhodně neschvalujeme, a ačkoliv mezi jejich pravidelné uživatele patří jen malé množství hráčů (je to jen zlomek procenta), budeme v tomto směru ostražití a hodláme dlouhodobé porušování našich pravidel trestat.

Vyhrazujeme si právo zakročit proti aplikacím (často označovaným jako „skin hacky“), které umožňují neoprávněné používání našeho obsahu zdarma.

 


 

Odhalování

 

Chceme vysvětlit, jakým způsobem přistupujeme k procesu odhalování programů a ke snaze o zachování co nejvyšší přesnosti. Nemůžeme sice zacházet do podrobností, ale s jistotou můžeme prohlásit, že se díváme na správná data a děláme vše potřebné pro maximální přesnost.

Nejprve sledujeme herní styl a historii výkonů každého jednotlivce a prověřujeme hlášení, která jsme obdrželi ze systému pro nahlašování hráčů. U podezřelých účtů poté proběhne kontrola, a pokud najdeme důkazy o provinění, následuje trest.

 


 

Tresty

 

Délka zablokování účtu za používání externích aplikací se může lišit v závislosti na závažnosti provinění, za trvalé a bezostyšné porušování pravidel můžeme účet i trvale uzamknout. V případech, kdy byly tyto aplikace použity k získání lepšího umístění v hodnoceném režimu, můžeme danému účtu také odebrat odměny za hodnocené hry v příslušné sezóně.

 


 

Rady ke schváleným externím aplikacím

 

Některé externí aplikace poskytují řadu rozličných služeb, z nichž některé mohou spadat do povolených oblastí. Pokud však aplikace nabízí i nějaké zakázané služby, jakékoliv její používání může mít za následek ztrátu účtu.

Jelikož počet subjektů, které pracují na různých aplikacích k League of Legends, je nesmírně vysoký, nemůžeme všechny programy neustále kontrolovat a autorizovat, aby bylo jasné, které lze bez obav používat. Proto zmiňujeme výše uvedené pravidlo: Jestliže nějaký prvek jakýmkoliv způsobem přímo ovlivňuje průběh hry, je používání dané aplikace zakázané. Pokud máš obavy, že by nějaký program mohl do této kategorie spadat, raději ho nepoužívej.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 66 z 118