Další

RTP - Informace o způsobilosti

Minelwen
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 10 z 13

 

Způsobilost k účasti

Kterýkoliv vyvolávač s aktivním účtem League of Legends na požadované minimální úrovni (30), který právě nemá zákaz vstupu do hry, je způsobilý k účasti na libovolném oficiální turnaji.

Výjimky:

Jedinci, kterým je účast specificky zakázána ze strany Riot Games, nebo ti, kterým je účast zakázána:

  • místními zákony
  • pravidly pořadatele turnaje
  • správou místa, kde se turnaj koná
  • rozhodčím daného turnaje

Dále: Pořadatelé turnaje se nesmějí účastnit turnajů, které pořádají.


 

Způsobilost z hlediska bydliště

Některé turnaje mohou být omezeny na hráče, kteří pocházejí z určitých zemích či v nich mají trvalé bydliště.

Aby byl hráč způsobilý k účasti v soutěži, která je územně omezena, musí být buď:

  • Občanem dané země schopným prokázat se platným občanským průkazem / pasem
  • Stálým obyvatelem dané země schopným prokázat se potvrzením o studiu, dlouhodobou pracovní smlouvou či podepsanou smlouvou o pronájmu
  • V daném okamžiku dočasným obyvatelem dané země alespoň po dobu 90 po sobě jdoucích dnů, včetně dne zahájení turnaje

Pořadatelé mohou provést kontrolu bydliště v libovolný okamžik v libovolném turnaji. Každý tým, u kterého bude shledáno, že hraje s hráčem, jenž nesplňuje územní požadavky, bude diskvalifikován po dobu turnaje bez ohledu na to, kolik zápasů již odehrál.


 

Věkové omezení

Turnaje jsou přístupné všem vyvolávačům, kterým je alespoň 18 let, a to bez konkrétních požadavků.

Od vyvolávačů, kterým je 16 či 17 let a kteří se chtějí turnaje zúčastnit, může být vyžadován souhlas rodičů podepsaný před dnem zahájení turnaje. Tento dokument bude během turnaje zkontrolován spolu s hráčovým pasem.

Kapitán týmu má zodpovědnost ověřit, že každý člen týmu (hlavní či náhradník) je způsobilý, splňuje věkové kritérium (16+) a má všechny požadované dokumenty (potvrzení bydliště pro potřeby turnaje a v případě nezletilých podepsaný souhlas rodičů).

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 10 z 13