Další

RTP - Návod pro kapitány týmů

Minelwen
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 8 z 10

Návod pro kapitány týmůNávod pro kapitány týmů


Povinnosti kapitána

Kapitán týmu bude mít na starosti zajišťování veškeré komunikace mezi svým týmem a rozhodčími (online pořadateli), administrátory a kapitány ostatních týmů, a to po celou dobu turnaje. Také bude předávat svému týmu informace o harmonogramu zápasů a starat se, aby byli ve stanovenou dobu všichni připraveni k nástupu do utkání.


Přihlášení týmu na turnaj

Po založení týmu a přidání všech členů soupisky by měl kapitán na seznamu vyhledat turnaj, ve kterém chce soutěžit, a kliknout na „Připojit se“. Pokud tým splňuje všechny platné požadavky na účast, bude na turnaj ihned zapsán.


Komunikace

V průběhu turnaje bude kapitán dostávat e-mailem aktuální a užitečné informace o turnaji. Bude informován o tom, kdy vyprší termín pro registrace, kdy proběhne první kolo, a také obdrží turnajový kód (TK) potřebný pro vstup do jednotlivých utkání turnaje a do chatovací místnosti v klientu, která bude sloužit ke komunikaci s rozhodčími. Pokud nebudou turnajové e-maily chodit, měli by si kapitáni zkontrolovat složku se spamem pro případ, že e-maily byly nesprávně označeny.


Začátek turnaje

Po registrační fázi se administrátor ujistí, že je vše připraveno na začátek turnaje. Jakmile bude rozpis zápasů zveřejněn, bude rozeslán e-mail s veškerými patřičnými informacemi.

Tento e-mail obvykle obsahuje následující údaje:

  • Název týmu, který nastoupí proti tvému celku
  • Datum/čas, do kdy je nutné zahájit hru
  • Turnajový kód pro vstup do vlastní hry tohoto kola turnaje
  • Název chatovací místnosti, ve které můžeš kontaktovat rozhodčí (měj prosím na paměti, že rozhodčí budou dostupní pouze omezený čas před určeným datem/časem zaslaným v e-mailu a po něm)
Poznámka: Několik týmů může e-mailem obdržet volný postup do dalšího kola.


Průběh turnaje

Všechny zápasy je nutné odehrát s využitím poskytnutého turnajového kódu. Jakmile budeš v herním lobby, máš na výběr tyto dvě možnosti:

  • Členové týmu mohou najít turnajový kód v sekci „Moje zápasy“ na turnajové platformě
  • Ručně přizvat spoluhráče do herního lobby

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže utkání proběhnout dříve, měly by být oba týmy připraveny ke hře 10 minut před časem uvedeným v e-mailu. Jakmile nastane stanovený čas zápasu, mají týmy 10 minut na zahájení draftu.

Profi tip: Nevstupuj do lobby vlastní hry příliš brzy. Mohlo by se stát, že platnost lobby vyprší a tvůj tým by se musel přihlásit znovu.


Komunikace s administrátory turnaje a rozhodčími

Každé skupině je na každé kolo přidělena chatovací místnost, do které lze vstoupit přes klienta. Administrátoři a rozhodčí budou dostupní k řešení veškerých případných potížích krátkou dobu před stanoveným časem turnajového zápasu a po něm.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 8 z 10