Další

Omezení poct a magitechnické výroby

Isto
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 186 z 749

Pokud ti byl někdy v poslední době udělen nějaký trest za negativní chování, nebudeš moci v zápasech získávat truhly a klíče, dokud neprokážeš zlepšení a posun směrem k pozitivnímu přístupu ve hře.

Doba, po kterou ti bude kořist odepřena, se odvíjí od dvou věcí:

  • Délka trestu. Pokud se jedná o dočasný trest či omezení v chatu, po dobu jeho trvání nebudeš moct získávat truhly.
  • Známky nápravy. Až tvůj trest vyprší, nebudeš moct získávat truhly a body do systému poct tak dlouho, dokud nezaznamenáme výraznou změnu ve tvém chování.

Komunikuj se svými spoluhráči věcně, hraj týmově a chovej se sportovně – díky tomu budeš truhly a klíče získávat znovu bez jakýchkoliv problémů.


Nápravné období

Po vypršení trestu se ti začne počítat takzvané nápravné období, během kterého stále nebudeš získávat žádné magitechnické truhly či klíče ani body do systému poct. Nápravné období skončí až poté, co budeš konsistentně vykazovat známky dobrého sportovního ducha. Délka nápravného období není spojena s žádným přesně daným počtem zápasů nebo dní, odvíjí se pouze od tvého vlastního chování.


Uzamčení poct

Když se ti uzamknou pocty, nebudeš moci získávat v rámci tohoto systému žádné další body, a to až do doby, než se napravíš a tato funkce se ti opět odemkne. Počet úrovní, o které přijdeš, se odvíjí od vážnosti tvého trestu:

  • Zablokování účtu na dva týdny: Tvoje úroveň klesne na 0 a postup v systému poct se ti uzamkne, tvůj účet tak nebude moci získávat odměny pro magitechnickou výrobu.
  • Omezení chatu: Tvoje úroveň pocty klesne na 1 stupeň, nebo na 0, jestliže už jsi na 1. úrovni byl předtím. Postup v systému poct se ti uzamkne, tvůj účet tak nebude moci získávat odměny pro magitechnickou výrobu.

Až se ti postup v systému poct opět odemkne, objeví se ti příslušné oznámení. Po odemčení postupu budeš moci znovu získávat magitechnické truhly, a to i na 0. úrovni. Úlomky klíče a další odměny začneš dostávat, jakmile postoupíš na 1. úroveň poct.


Filozofie systému

Správná hra v League of Legends potřebuje tři klíčové prvky: skvělý individuální výkon, výbornou týmovou spolupráci a ukázkového sportovního ducha. Systém magitechnické výroby je nastaven tak, aby tyto rysy podporoval. K získání truhly musíš ty nebo někdo z tvé předem sestavené skupiny obdržet hodnocení S a je nutné toho dosáhnout v souladu s pravidly pozitivní hry. To neznamená, že musíš být jedním z opěvovaných pilířů komunity – stačí, když budeš týmu pomáhat mlčky, avšak naslouchat ostatním a komunikovat v rozsahu potřebném pro dosažení vítězství.


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Proč pořád nedostávám odměny pro systém výroby, i když mi trest už skončil?

Nápravné období je delší než samotný trest. Stačí ovšem, když na tvém chování budou neustále patrné známky zlepšení, a co nevidět je budeš znovu dostávat.

Proč mi nemůžete říct přesný termín, kdy budu znovu získávat odměny?

Možnost získávat odměny se odvíjí od toho, zda trvale projevuješ dobrého sportovního ducha, nestačí „chovat se slušně X her nebo dní“. Každé negativní projevy dobu tohoto nápravného období prodlouží. Jakmile se ti ikona poct na profilu odemkne, budeš opět moci získávat odměny.

Jak dlouho obvykle trvá, než bude potrestaný hráč moci získávat odměny?

Doba nápravného období není nijak přesně vymezena a u každého hráče může být jiná. Vše záleží na závažnosti provinění a na tom, jak se po odpykání trestu budeš chovat.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 186 z 749