Další

RTP - Základní pravidla turnaje

Minelwen
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 16 z 18

Všeobecné

Během turnaje

Struktura turnaje


Všeobecné

Přihlášení

Do turnaje můžeš vstoupit, pokud máš platný tým. Poté, co kapitán na platformě založí tým, obdrží odkaz, jejž může sdílet se všemi hráči, které chce do týmu pozvat. Jediným hráčem, který má právo přihlásit tým do turnaje, je kapitán týmu. Právě na něj spadá zodpovědnost ujistit se, že každý člen jeho týmu je:

  • Způsobilý ke vstupu na turnaj
  • Způsobilý z hlediska bydliště
  • Způsobilý z hlediska věkového omezení
  • Pouze v jednom týmu na turnaji (hráči však mohou na platformě být ve více týmech, pokud nejsou přihlášeni na ten samý turnaj)

Každý hráč uvedený v daném týmu bude považován za člena nehledě na to, jestli do té doby v nějakém zápase hrál, a tudíž musí být každý hráč kdykoliv způsobilý ke vstupu do turnaje. Pokud některý hráč nesplní kterékoliv z výše uvedených kritérií, celý tým bude diskvalifikován.

Pokud chce kapitán registrovat tým, musí se přihlásit na platformu turnaje a postupovat podle přihlašovacích pokynů.

Úprava týmové soupisky

Soupiska týmu je kompletním seznamem hráčů v týmu, který se přihlásil na kterýkoliv turnaj. Minimální velikost soupisky týmu je pět a maximum devět hráčů (některé turnaje mohou mít jiné limity).

   • Přidávání dalších hráčů: Pokud nejsou změny v turnaji zakázané, týmy bez kompletní soupisky mohou zaplnit prázdná místa mezi koly, což znamená po konci stávajícího kola a před založením následujícího a vygenerováním turnajového kódu. Nově lze pozvat pouze takové hráče, kteří v tom samém turnaji ještě nehráli či na něj nejsou přihlášeni.
   • Odstraňování hráčů: Možnost hráče vyhodit bude zrušena na konci registrační fáze; žádného člena týmu nebude možné vyhodit a to až do konce stávajícího turnaje.

Používání náhradníků

Na vstupní soupisku každého zápasu může tým použít libovolného hráče ze své soupisky. Hráči mohou v již započatém zápase nahradit jiného hráče ze své soupisky pouze tehdy, pokud dojde k restartu za následujících podmínek:

   • Hráč má potíže s hardwarem
   • Hráč má technické potíže / potíže s elektřinou
   • Hráč má potíže s internetem
   • Na základě uvážení rozhodčího

Pokud dojde k restartu zápasu, všichni hráči, kteří zápas zahájili, musí zůstat na místě kromě hráče či hráčů, u kterých se vyskytly výše zmíněné problémy. V případě jiných nepovolených změn mohou rozhodčí tým diskvalifikovat.


Během turnaje

Od účastníků se očekává fair play, sportovní chování a znalost všech procedur.

Turnajový kód

Ve všech turnajích je povinnost odehrát každý zápas s turnajovým kódem přiděleným pro dané kolo.

   • Turnajový kód bude zaslán e-mailem před zahájením turnaje kapitánovi a bude platný pro všechny členy týmu, kteří jsou přihlášeni na turnajovou platformu.
   • Každý turnajový kód je vygenerován pro konkrétní zápas. Do vlastní herní lobby mohou vstoupit pouze členové těchto dvou zúčastněných týmů s daným turnajovým kódem.
   • Pokud turnajový kód nebude fungovat, kapitáni týmů by se měli přihlásit do chatovací místnosti klienta, která jim byla sdělena e-mailem a požádat rozhodčího o pomoc. Mějte na paměti, že hráči, kteří nebyli součástí týmu, když byl turnajový kód vygenerován, nebudou smět vstoupit do vlastní herní lobby.

Návod k použití turnajového kódu za účelem vstupu do hry je dostupný v sekci nejčastějších dotazů.

Čas začátku zápasů

Jakmile kapitán obdrží informace o dalším zápasu spolu s turnajovým kódem, bude zodpovědný za uspořádání zápasu se soupeřícím týmem. Poté získá „oficiální čas začátku“:

   • Zápas je možné naplánovat kdykoliv před oficiálním časem začátku zápasu pomocí turnajového kódu.
   • Pokud zápas nebyl odehrán před oficiálním časem začátku zápasu, od obou týmů se očekává, že se do „oficiálního času začátku“ dostaví a budou připraveny hrát.
   • Doporučujeme, aby byly týmy online 10 minut před oficiálním časem začátku zápasu, aby měly dostatek času vstoupit do vlastního herního lobby, vyřešit případně vyvstalé problémy a připravit se.
   • Méně než pět hráčů v týmu nemůže utvořit platný tým. Pokud se zápas hraje 4 vs 5 či podobně, tým bez kompletní soupisky bude diskvalifikován bez ohledu na výsledek zápasu.
   • Pokud platný tým nebude přítomen v lobby 10 minut po času začátku zápasu, bude týmu, který není připraven hrát, automaticky připsána kontumační porážka. Tvůj kompletní pětičlenný tým musí do tohoto okamžiku setrvat v lobby. Pokud se ani jeden z týmů nedostaví včas s 5 členy a není připraven hrát 10 minut po času začátku zápasu, vyústí zápas ve dvojitou kontumační prohru.

Pozastavení zápasu

Pozastavení zápasu je během turnaje možné využít za účelem vyřešení závažných potíží, které nelze vyřešit během zápasu. Pozastavení zápasu je možné pouze na turnajích s typem hry „Turnajový draft“.

Týmy mohou zápas pozastavit, pouze pokud:

   • Je třeba vyřešit závažný problém
   • Neprobíhají žádné souboje
   • Po pozastavení hry musí být soupeřící tým upozorněn na důvody pozastavení.
   • Veškeré spory musí být vyřešeny mezi týmy během pozastavení.
   • Pokud dojde k neférovému jednání, týmy musí udělat screenshot a po skončení zápasu musí upozornit rozhodčího, který má na starosti jejich kolo.
   • Po zápase, ve kterém došlo k pozastavení, musí všichni hráči, kteří se zápasu zúčastnili, zůstat přihlášeni 10 minut po skončení hry, aby rozhodčímu pomohli pochopit, co se stalo.

Je úkolem rozhodčího prověřit poskytnuté důkazy a pak buď výsledek hry uznat, zápas restartovat, nebo tým diskvalifikovat (za nepatřičné pozastavení). Tam, kde je to možné, zodpovídá za sběr důkazů o problému pro rozhodčího kapitán týmu.

Diskvalifikace

Kterýkoliv z následujících bodů může mít za následek diskvalifikaci dle uvážení rozhodčího:

   • Některý tým je obviněn a usvědčen z používání hacků, cheatů, poskytování neférové výhody v zápasu.
   • Některý tým nedodržuje zásady sportovního chování či se neřídí Kodexem vyvolávače
   • Žádný člen týmu nesmí používat jazyk, který je obscénní, sprostý, vulgární, urážlivý, výhružný, hrubý, pomlouvačný, hanlivý, nactiutrhačný či jakkoliv jinak pohoršlivý či nepřijatelný; ani propagovat či vzbuzovat nenávist či diskriminující chování, a to nikdy a nikde na místě konání zápasu a v jeho okolí.
   • Hraní bez kompletní soupisky stávající z pěti členů
   • Sdílení účtu: Vyvolávači použijí účet vyvolávače z původní soupisky, ale hraje za ně jiný hráč
   • Tajná dohoda: Úmyslné prohrávání / ovlivňování zápasu ve prospěch soupeřícího týmu
   • Využívání jakýchkoliv bugů, botů atd.

O jakýchkoliv dalších případech, které zde nejsou uvedeny, rozhoduje rozhodčí. Vymáhání diskvalifikace musí být podloženo kompletními a neořezanými screenshoty ze hry či záběry ze streamu. Tým, který je diskvalifikován, ztrácí nárok na jakékoliv ceny.


Struktura turnaje

Podporované herní režimy, typy her a formáty turnaje

Turnajová platforma v současné době podporuje následující:

Herní režim Vyvolávačův žleb 5v5
Formát turnaje Jednoduchý vyřazovací systém / Dvojitý vyřazovací systém / Každý s každým
Výsledek zápasů Na jeden vítězný / Na dva vítězné / Na tři výtězné
Typ hry Turnajový draft / Draftový režim / Výběr naslepo / Vše náhodně

Výsledek zápasů

Všechny zápasy je nutné odehrát s využitím poskytnutého turnajového kódu (TK). Výsledky budou automaticky zaznamenány na konci každého zápasu.

Každý tým je zodpovědný za odehrání požadovaného počtu zápasů v řadě za sebou, aby mohlo být rozhodnuto o vítězi kola. Například pokud se hraje na dva vítězné, oba týmy by měly odehrát dva (nebo tři) zápasy, které jsou nutné k určení vítěze kola.

Zápasy musí být odehrány ihned po sobě a nelze je rozložit do více hodin či dnů. Oba týmy mají nárok na 10minutovou přestávku od obrazovky vítězství/porážky do začátku dalšího lobby. Pokud je zapotřebí delší přestávka, je třeba se na tom nejdříve dohodnout s rozhodčím.

TK obdrží e-mailem kapitán týmu. Také jej lze nalézt na turnajové platformě (musíš se přihlásit a být členem týmu v aktivním turnaji).

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 16 z 18