Další

Příkaz /remake – nejčastější dotazy

Isto
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 25 z 103

Během podezřele dlouhé načítací obrazovky máš až nepříjemně dost času přemýšlet o tom, jak tenhle zápas 4v5 zvládnout, případně jak vytěžit co nejvíc z následujících dvaceti minut strávených trénováním rozdávání posledních zásahů. Příkaz /remake zajišťuje vyváženější herní prostředí tím, že nabízí ještě třetí možnost: hlasování o předčasném ukončení zápasu se ctí a bez jakýchkoliv postihů s výjimkou onoho neaktivního hráče (a v případě vysokých soutěžních úrovní také jeho předem sestavené skupiny).

Příkaz /remake je k dispozici v normálním a hodnoceném režimu ve Vyvolávačově žlebu a Pokroucené aleji, ne však v zápasech proti botům a ve Kvílející propasti.

 

Jak použít příkaz /remake

 

  • Příkaz /remake se zpřístupní v čase 3:00, pokud byl nějaký hráč odpojený nebo po dobu 90 sekund označený jako neaktivní. V případě, že nepřátelský tým prolije první krev ještě před odchodem/odpojením některého z členů druhého týmu, oslabený celek už nebude moci vyvolat hlasování o zrušení zápasu.
  • Ve 3:00 má příslušný tým 60 sekund na vyvolání hlasování tím, že někdo napíše do chatu /remake. Od spuštění hlasování máš 30 sekund na vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu.
  • K předčasnému ukončení zápasu 4v5 musí alespoň dva hráči (30 % týmu) hlasovat kladně. V utkáních 3v5 a méně stačí jen jediný hlas.
  • Dopadne-li hlasování kladně, zápas skončí. Nezískáš ani neztratíš žádné LB/IB/Zk a utkání se ti nezapočítá ani jako výhra, ani jako prohra. Neaktivní hráči (a hráči v jejich předem sestavené skupině, kteří jsou na úrovni Diamantová V a vyšší) obdrží trest.
Poznámka: Zápas rozpuštěný příkazem /remake se nebude započítávat nikam, kde hráč musí dokončit určitý počet utkání. Jedná se například o omezení chatu, frontu s nízkou prioritou, odemykání ikon či jiného obsahu apod.

Postihy

 

Budeš-li oním neaktivním hráčem v utkání ty, obdržíš následující postihy:

  • Zápas se ti zaznamená jako prohra, a to včetně případného započítání neúspěchu do postupové série.
  • Přijdeš o LB jako při běžném prohraném utkání.
  • Tvůj účet na sebe přitáhne pozornost systému LeaverBuster stejným způsobem jako při odpojení od normálního zápasu.
  • Od úrovně Diamantová V a výš platí, že pokud bylo /remake hlasování vyvoláno kvůli někomu z tvé předem sestavené skupiny, obdržíš stejný postih jako on. V budoucnu možná toto pravidlo upravíme.

 

Nejčastější dotazy

 

Co se stane, když /remake hlasování uspěje?

Hra skončí s oběma nexusy netknutými. Všichni hráči se přenesou do pozápasového lobby a mohou přejít do dalšího utkání. Odpojené hráče potrestá LeaverBuster a započítá se jim prohra. Ostatní žádný postih nedostanou.

Není množné číslo nexusu „nexy“?

Ne. Je to podle vzoru „tubusy“.

Mají na použití příkazu /remake nějaký vliv také popravy?

Popravy v použití příkazu /remake nijak nebrání, pouze zabití nějakým jiným hráčem. Přesto ale choď pod nepřátelskou věž jen na vlastní riziko.

Co když se někdo odpojí krátce po začátku hry?

Bude-li hráč odpojený nepřetržitě po dobu 90 sekund a nebude ve hře v čase 3:00, zpřístupní se možnost použití příkazu /remake. Hlasování tedy půjde vyvolat, pokud se hráč odpojí v 1:00, avšak ne, když hru opustí ve 2:00.

Co se stane, pokud někdo během /remake hlasování zemře?

Úmrtí po 3:00 už nemají na /remake hlasování žádný vliv. Jakmile jednou dostaneš možnost hlasovat pro /remake, můžeš si to klidně rozdávat na férovku s Yasuem, dokud hra neskončí. Jen nezapomeň hlasovat!

Jsem na úrovni Diamantová V. Přijdu o LB, když budu v předem sestavené skupině s platinovým hráčem, ten se odpojí a zápas skončí kvůli /remake hlasování?

Ano. Pokud hráč na úrovni Diamantová V a vyšší vstoupí do utkání s někým, kdo se odpojí a hra kvůli němu skončí /remake hlasováním, započítá se mu prohra bez ohledu na divizi odpojeného vyvolávače. Diamantoví hráči, kteří s odpojeným uživatelem nebyli ve stejné skupině, prohru neobdrží.

Jsem na platinové úrovni. Obdržím nějaký postih, když budu v předem sestavené skupině s diamantovým hráčem, který se odpojí?

Ne. I když budeš ve skupině s nějakým diamantovým hráčem, postih platí jen pro hráče od diamantové úrovně výš.

Platí toto pravidlo o diamantových hráčích i v normálních zápasech?

Ne, pokud se z tvé předem sestavené skupiny někdo odpojí v normální hře, můžeš použít příkaz /remake bez obav z jakéhokoliv postihu. Pamatuj ovšem, že jsi-li oním neaktivním hráčem ty, čeká tě i nadále obvyklý trest – zápas se ti započítá jako prohra a přitáhneš na sebe pozornost systému LeaverBuster.

Může být během jednoho zápasu potrestáno více hráčů, aniž by byli ze stejné předem sestavené skupiny?

Ano – pokud je neaktivních více hráčů (bez ohledu na to, jestli jsou ze stejné předem sestavené skupiny), obdrží postih za rozpuštění zápasu každý z nich. To se týká i hráčů, kteří se rozhodli být AFK během čekání na hlasování /remake. Důrazně tedy doporučujeme aktivně se účastnit zápasu, i když víš nebo si myslíš, že se některý z hráčů do utkání už nepřipojí, jinak totiž riskuješ, že dostaneš trest také!

Může systém potrestat i mě, pokud neopustím základnu poté, co můj tým hlasoval o rozpuštění zápasu?

Ano. Rozhodně se pohybuj i poté, co se tvůj tým rozhodne rozpustit zápas. Pokud budeš jen nečinně stát, může tě systém označit jako AFK a odpovídajícím způsobem tě potrestat.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 25 z 103