Další

Hodnocené hry – nejčastější dotazy

Isto
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 453 z 629

 

Hodnocené fronty

Rozřazování, postupy a série

Sestupy a postupné ubývání bodů

Jak převody účtů ovlivňují hodnocený režim

Mistrovská a vyzyvatelská úroveň

Automatické doplnění


 

Hodnocené fronty


Sólová/tandemová fronta

Zde se můžeš zařadit do fronty o samotě nebo společně s jedním přítelem a otestovat své technické dovednosti, smysl pro hru a komunikaci při hře s dalšími jednotlivci, kteří jsou naladění na stejnou notu jako ty. Tato fronta je pro tebe jako stvořená, pokud se řídíš heslem „vyhrát lajnu, vyhrát zápas“. Nikdo, s kým se v sólové frontě setkáš, nebude mít s sebou víc než jednoho dalšího člověka, takže každý zápas představuje příležitost sehrát se s novými spolubojovníky.

Hodnocení v sólové frontě je oddělené od žebříčku flexibilní fronty a na konci sezóny obdržíš v závislosti na svém zdejším umístění unikátní odměny.


Hodnocená flexibilní fronta

V hodnocené flexibilní frontě se můžeš předem spojit s libovolným počtem hráčů (nebo do zápasu vstoupit o samotě) a účastnit se bojů skupin, které se více zaměřují na týmovou spolupráci. V této frontě uvidíš precizně prováděné rotace po mapě a koordinovaný tlak tří šampionů na věže v lajně. Pokud máš kompletní pětičlenný tým, budeš s ním bojovat právě zde.

Na konci sezóny pak dostaneš unikátní odměny za umístění, kterého se ti podařilo ve flexibilní hodnocené frontě dosáhnout.


Omezení sólové fronty

Když budeš chtít vstoupit do hodnoceného zápasu ve skupině s někým dalším, budeš muset vzít v potaz svoje umístění v žebříčku. Většina hráčů se může zařazovat do fronty společně jen s hráči, jejichž pozice se od té jejich liší maximálně o jednu divizi. Při rozřazovacích zápasech se bere v potaz tvoje hodnocení z minulé sezóny (a jestliže žádné hodnocení z minulé sezóny nemáš, přiřadí ti systém dočasně stříbrnou úroveň). Čím výš se v žebříčku nacházíš, tím jsou tato omezení přísnější:

 • Bronzová úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na bronzové a stříbrné úrovni.
 • Stříbrná úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na bronzové, stříbrné a zlaté úrovni.
 • Zlatá úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na stříbrné, zlaté a platinové úrovni.
 • Platinová úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na zlaté a platinové úrovni plus níže uvedené výjimky.
 • Divize Diamantová V: Můžeš být ve frontě pouze s hráči z divize Platinová I, II, III a Diamantová II, III, IV a V.
 • Divize Diamantová IV: Můžeš být ve frontě pouze s hráči z divize Platinová I, II či Diamantová I, II, III, IV a V
 • Divize Diamantová III: Můžeš být ve frontě pouze s hráči z divize Platinová I, Diamantová I, II, III, IV, V či na mistrovské úrovni.
 • Divize Diamantová II: Můžeš být ve frontě pouze s hráči z divize Diamantová I, II, III, IV, V či na mistrovské úrovni.
 • Divize Diamantová I: Můžeš být ve frontě pouze s hráči z divize Diamantová I, II, III, IV či na mistrovské úrovni. Hráči z Diamantové I a mistrovské úrovně navíc mohou vstupovat do zápasů pouze o samotě nebo s jediným dalším spoluhráčem.
 • Mistrovská úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na mistrovské úrovni či z divize Diamantová I, II a III. Hráči z Diamantové I a mistrovské úrovně navíc mohou vstupovat do zápasů pouze o samotě nebo s jediným dalším spoluhráčem.
 • Vyzyvatelská úroveň: Do zápasů můžeš vstupovat pouze o samotě.

Omezení flexibilní fronty

Zde jsou omezení, která u flexibilní fronty zavedeme v některé z budoucích aktualizací. Do té doby budou flexibilní i sólová fronta používat shodná omezení, jež jsou uvedena výše.

 • Bronzová úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na bronzové a stříbrné úrovni.
 • Stříbrná úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na bronzové, stříbrné a zlaté úrovni.
 • Zlatá úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na stříbrné, zlaté a platinové úrovni.
 • Platinová úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na zlaté, platinové a diamantové úrovni.
 • Diamantová úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na platinové, diamantové, mistrovské a vyzyvatelské úrovni.
 • Mistrovská úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na diamantové, mistrovské a vyzyvatelské úrovni.
 • Vyzyvatelská úroveň: Můžeš být ve frontě pouze s hráči na diamantové, mistrovské a vyzyvatelské úrovni.Rozřazování, postupy a série


Rozřazování

Každý začíná novou sezónu s čistým štítem. Prvních deset zápasů odehraných v příslušné frontě rozhodne o tom, do které divize a úrovně tě systém zařadí. O konkrétním umístění rozhodne výsledek těchto utkání, obtížnost soupeřů, kteří v nich bojovali proti tobě, a tvoje hodnocení z minulé sezóny a předsezóny. Všichni hráči projdou na začátku každé sezóny „měkkým resetem hodnocení“, takže na začátku tě systém většinou zařadí níž, než kam se ti podařilo probojovat během předchozí sezóny.


Postupy a série

Až tě systém zařadí do nějaké divize, budeš za každý vyhraný zápas získávat ligové body (LB) a při porážce o ně naopak přicházet. Jakmile nashromáždíš 100 LB, spustí se postupová série. Pro postup do vyšší divize budeš muset vyhrát 2 ze 3 zápasů a pro postup na vyšší úroveň (např. ze Stříbrné I do Zlaté V) 3 z 5 zápasů.

Postupovým sériím až do Zlaté I nikdy nevyprší platnost, série v platinové úrovni je však zapotřebí dokončit během 28 dní a v případě diamantové a mistrovské úrovně na ně máš dokonce jen 5 dní. Odchod z výběru šampionů se do postupové série započítává jako prohra.


Pomocník s postupovou sérií

Pokud prohraješ postupovou sérii, ale podaří se ti spustit ji znovu, budeš mít na kontě alespoň jednu výhru. To se vztahuje na všechny divize a úrovně až do Zlaté 1, takže po postupu do platinové a výš už je to pouze na tobě!

V případě, kdy se hráč rozhodne vyhnout se hře v postupové sérii tím, že opustí zápas při výběru šampiona, nebude mít po vstupu do příští postupové série právo na pomoc s postupem.

Na závěr je nutné dodat, že pomocník s postupovou sérií funguje jen v rámci tvé aktuální divize. Jestliže ti běží série pro přechod ze Zlaté IV do Zlaté III s aktivním pomocníkem, tu však prohraješ a následně sestoupíš do Zlaté V, budeš mít k dispozici pomocníka při přestupu ze Zlaté V do Zlaté IV, ale už ne v sérii ze Zlaté IV do Zlaté III.

Pokud splňuješ podmínky pro získání pomocníka s postupovou sérií v rámci divize, ale sestoupíš o divizi níže, pak tento nárok ztratíš. Prohraješ-li například v postupové sérii ze Zlaté IV do Zlaté III, obdržíš při dalším spuštění této série jednu automatickou výhru. Jestliže ovšem klesneš do Zlaté V, budeš mít k dispozici pomocníka pro návrat do Zlaté IV, ale už ne při další sérii do Zlaté III.


Sestupy a postupné ubývání bodů

Jsou dva různé způsoby, jimiž můžeš klesnout ze své současné úrovně a divize: sestup a postupné ubývání bodů kvůli neaktivitě. K postupnému ubývání bodů dochází, když delší dobu nehraješ. V takovém případě budeš přicházet o LB, dokud v příslušné frontě neodehraješ jeden zápas. Sestup nastane, jestliže prohraješ určitý počet zápasů v divizi nebo úrovni při 0 LB.


Postupné ubývání bodů

Postupné ubývání bodů může nastat v platinové, diamantové, mistrovské a vyzyvatelské úrovni. V platinové a diamantové úrovni libovolné hodnocené fronty začneš přicházet o LB po 28 dnech neaktivity, množství bodů se odvíjí od dané úrovně. Každých dalších sedm dní od tohoto okamžiku budeš přicházet o LB, dokud v příslušné frontě neodehraješ jeden zápas. Diamantovým hráčům se tímto způsobem odečítá 50 LB, platinovým 35.

Na mistrovské a vyzyvatelské úrovni to funguje trochu jinak:

 • Každý zápas odehraný na mistrovské a vyzyvatelské úrovni se ukládá mezi „nastřádané hry“, maximálně jich můžeš mít až 10.
 • Každý den se z hráčových zásob odstraní jeden uložený zápas.
 • Jakmile počet tvých nastřádaných utkání klesne na 0, budeš každý den přicházet o 100 LB, dokud si opět nějaká neuložíš.
 • Mezi nastřádané zápasy se počítají jak výhry, tak prohry. Podstatné je jen to, že hraješ. Množství svých nastřádaných her najdeš na svém profilu na záložce Hodnocené hry.

Pokud kvůli ubývání bodů klesneš na nebo pod nulu LB, přesuneš se o jednu divizi níže. Jestliže už jsi v dané úrovni v divizi V, spadneš do následující úrovně (například z Platinové V do Zlaté I).

V bronzové, stříbrné a zlaté úrovni k úbytku bodů kvůli neaktivitě nedochází.


Sestupy

Po výjimečně smolné sérii můžeš klesnout do nižší úrovně nebo divize, není však žádný přesně stanovený počet prohraných zápasů, kdy se tak stane. O jednu divizi níže zkrátka klesneš, když prohraješ dostatek utkání s 0 LB. Pokud jsi v divizi V, můžeš dokonce sestoupit o úroveň níže. Po sestupu se ti LB nastaví na 25 nebo 75 v závislosti na tom, kolik proher s 0 LB máš za sebou.

Jakmile postoupíš do nové divize nebo úrovně, získáš ochranu před sestupem. Jejím smyslem je předejít situaci, kdy splníš postupovou sérii a následně kvůli několika prohrám okamžitě klesneš zase zpět. Tento „štít“ trvá 3 hry při přechodu do vyšší divize a 10 zápasů při postupu na další úroveň (3 utkání v případě mistrovské úrovně).Jak převody účtů ovlivňují hodnocený režim

Umístění v hodnoceném žebříčku je na každém serveru unikátní. Po odehrání 1 hodnoceného zápasu na novém serveru tě systém umístí do hodnocené ligy. Tato úvodní pozice se bude odvíjet od tvé aktuální hodnoty MMR v porovnání s MMR všech ostatních na novém serveru. Můžeš tedy skončit v jiné úrovni nebo divizi než na původní platformě.

Jestliže se někdy později rozhodneš pro návrat zpět, umístí tě systém na pozici, jež bude odpovídat tvému předchozímu umístění po odečtení příslušného počtu LB, o něž zde přijdeš z důvodu neaktivity. Pořadí se sleduje na každém serveru odděleně, takže úbytek LB se projeví pouze v hodnocených žebříčcích neaktivního účtu (tzn. účtu, který se nachází na tvém původním serveru, ze kterého byl přestup proveden).


Mistrovská a vyzyvatelská úroveň


Mistrovská úroveň

 • Mistrovská úroveň nemá žádné divize. Obsahuje jedinou ligu, jejímiž členy jsou všichni hráči na mistrovské úrovni.
 • Počet hráčů v mistrovské úrovni není nijak omezen.
 • Neaktivita: Hráči na mistrovské úrovni si mohou „nastřádat“ až deset zápasů. Každý den se jedno uložené utkání odečte, a pokud jejich počet klesne na 0, bude se hráči na této úrovni odečítat 100 LB denně.
 • Neexistuje žádná horní hranice LB. Hráči a týmy, kteří budou nadále vítězit, budou získávat další ligové body a zvyšovat tak svůj náskok v žebříčku.
 • Když hráči nebo týmy vstoupí do mistrovské úrovně, nemohou z ní sestoupit po dobu tří dalších zápasů.

Pokud hráč sestoupí z mistrovské do diamantové úrovně:

 • Je-li tvé MMR vyšší nebo stejné jako hranice MMR pro vstup do mistrovské úrovně, budeš mít 75 LB.
 • Pokud je tvé MMR nižší než hranice MMR pro divizi Diamantová I, budeš mít 0 LB.
 • Neplatí-li žádná z výše uvedených možností, budeš mít 50 LB.
 • Hráči, kteří krátce po povýšení do mistrovské úrovně opět rychle sestoupí do Diamantové I, si ponechají přinejmenším 50 LB.


Vyzyvatelská úroveň

Na vyzyvatelskou úroveň se dostanou jen ti nejelitnější hráči z určitého regionu. Členství v této úrovni je přísněji regulováno a soupeření zde funguje trochu odlišně:

 • Zařazení do vyzyvatelské úrovně je propočítáváno každých čtyřiadvacet hodin. Pokaždé, když ukazatel času klesne na nulu, provede se výpočet, kterých 200 hráčů je nejlepších; hráči z mistrovské úrovně, kteří se řadí mezi nejlepších 200, tak postoupí do vyzyvatelské úrovně, a naopak hráči s horším umístěním klesnou z vyzyvatelské úrovně do mistrovské.
 • Vyzyvatelská úroveň nemá žádné divize. Obsahuje jedinou ligu, jejímiž členy jsou všichni hráči na vyzyvatelské úrovni.
 • Neaktivita: Hráči na vyzyvatelské úrovni si mohou „nastřádat“ až deset zápasů. Každý den se jedno uložené utkání odečte, a pokud jejich počet klesne na 0, bude se hráči na této úrovni odečítat 100 LB denně.
 • Neexistuje žádná horní hranice LB. Hráči a týmy, kteří budou nadále vítězit, budou získávat další ligové body a zvyšovat tak svůj náskok v žebříčku.
 • Vyzyvatelská úroveň má jen 200 míst (na začátku sezóny 2014 jsme tento počet zvýšili z původních 50).


Automatické doplnění

Pokud se ti stalo, že ti byla v zápasu přidělena pozice, která nepatřila mezi tvé dvě zvolené, potkalo tě tzv. automatické doplnění. Automatické doplnění se aktivuje, když se na některou pozici (většinou podporu) hlásí jen málo hráčů. Cílem této funkce je dosáhnout toho, aby byly čekací doby ve frontě rozumné a skládání týmů férové.


Zabránění automatickému doplnění

Především musíš mít na paměti jednu věc – automatické doplnění tě potká, dříve nebo později. Nejlepším způsobem, jak se s automatickým doplněním vypořádat, je umět hrát na každé pozici alespoň za jednoho šampiona. To je dobrá rada tak jako tak – určitě budeš ke svému džunglerovi tolerantnější, když i ty strávíš několik zápasů tím, že nedokážeš správně načasovat své vlastní kouzlo Udeřit.

Druhým nejlepším způsobem, jak s automatickým doplňováním nakládat, je tu a tam do hry nastoupit jako výplň nebo podpora. Měj na paměti, že automatické doplňování ve hře existuje jen proto, že některá z pozic zoufale potřebuje více hráčů. Kdykoliv nastoupíš jako výplň, ulehčíš břímě někomu jinému a snížíš riziko, že bude automaticky doplněn. Je to sice jen tiché hrdinství, to ovšem nijak nesnižuje jeho význam. Kdykoliv navíc necháš systém, aby tě umístil, kam potřebuje (ať už přes automatické doplnění, nebo zvolením pozice „Výplň“), zmizíš na chvíli doplňování z radaru, takže budeš mít na pár dalších zápasů zajištěnou svou primární nebo sekundární pozici.

A ještě pár drobností:

 • Systém tě NEPOUŽIJE na automatické doplnění, pokud máš právě postupovou sérii. Nemusíš se tedy bát.
 • Když odejdeš během výběru šampionů, automatickému doplnění se tak nevyhneš. Pokud tento zápas odehraješ, dostaneš na určitou dobu imunitu vůči automatickému doplnění a v nejbližší budoucnosti se výrazně sníží pravděpodobnost, že tě to potká znovu. Jestliže naopak ty nebo někdo jiný odejdete z lobby s automatickým doplněním, je velká šance, že v příštím utkání tě potká to samé.
 • Bohužel, rozpuštění zápasu pomocí příkazu /remake se do ochrany před automatickým doplněním počítá jako celý zápas. K tomu ovšem dochází jen velice zřídka a oprava je složitá, proto ji momentálně nepovažujeme za hlavní prioritu. Mrzí nás to =(

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 453 z 629