Další

Nahlášení hráče

Picture of Horse
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1336 z 3917

 

Meč spravedlnosti nezná odpočinku. – Kayle

Pokud bude nějaký hráč po zápasech neustále nahlašován, budou proti němu provedeny disciplinární kroky. Nahlášení hráče pomocí systému ve hře je nejlepším způsobem, jak zajistit, že tento případ bude potrestán.

Pamatuj prosím, že funkce nahlášení není určena jako způsob odplaty proti danému hráči. Vyzýváme sice vyvolávače, aby nevhodné chování nahlašovali, chceme však, aby tak činili po zralém uvážení a s chladnou hlavou.

Přišla jsem na to, že slitování vždy přináší lepší ovoce než slepá spravedlnost. – Lux

Pokud nevíš jistě, zda si dotyčný hráč zaslouží nahlásit, uvádíme tu pár příkladů, které ti pomůžou s rozhodováním.


Příklady chování, které si zasluhuje nahlásit (sepsal lord Darius)

Příklady přijatelného chování

Umlčení, ignorování a filtr sprostých slov

Nahlašovací obrazovka


 

Nahlásitelné chování


1) Nahlas vyvolávače, který se chová úmyslně urážlivě.

insult.jpg


2) Nahlas vyvolávače, pokud používá společensky nevhodné či explicitní výrazy.


3) Nahlas vyvolávače, pokud záměrně zapříčiní porážku nebo úmyslně pomáhá nepříteli.


4) Nahlas vyvolávače, pokud se nesoustředí na týmový aspekt hry.


5) Nahlas vyvolávače, pokud se záměrně odmítá zapojit do hry. 

Přijatelné chování

Zde jsou příklady chování, za něž si hráči nezaslouží nahlásit:


1) Nenahlašuj vyvolávače za chybování nebo špatné rozhodování ve hře.


2) Nenahlašuj vyvolávače, pokud používá silná, ale neurážlivá slova, kterými zdůrazňuje události ve hře.


3) Nenahlašuj vyvolávače za to, že se neshodnete na taktice.


4) Nenahlašuj vyvolávače za to, že nemluvíte stejným jazykem.


5) Nenahlašuj vyvolávače za to, že se nedrží mety hry. 

Umlčení, ignorování a filtr sprostých slov

Máme ve hře další funkce, jejichž účelem je omezit negativní zážitky způsobené ostatními vyvolávači.

Napíšeš-li do chatu /mute „jméno vyvolávače“ nebo /ignore „jméno vyvolávače“, přestanou se ti od daného hráče zobrazovat veškeré zprávy (uvozovky nepiš; zde je příklad takového příkazu: /mute PictureOfHorse).

Také můžeš v nabídce nastavení aktivovat filtr sprostých slov.

 

Pokud umlčení ani ignorování hráče negativním zážitkům nezabrání, použij prosím funkci pro nahlášení nevhodného chování.


 

Nahlašovací obrazovka

Klikneš-li na vykřičník v chatu po skončení hry nebo pravým tlačítkem klikneš na vyvolávače, který se k tobě choval hrubě, budeš mít možnost ho nahlásit. Tato oznámení se využívají ke sledování chování a udělování trestů.

Hráče můžeš nahlásit za různé druhy nežádoucího negativního chování:

  • Obtěžování: Slovní útok – Tato kategorie má za cíl trestat jazyk, který je mířen přímo na jiného hráče za účelem slovně jej napadnout či zastrašit.
  • Nevhodné chování: Úmyslné umírání – Tato kategorie má za cíl trestat chování, které zahrnuje úmyslné umírání z rukou nepřátelských šampionů nebo věží, aby nepřátelský tým zesílil a tvůj tým se dostal do nevýhody. Tím se ale nemyslí nechtěné chyby či nedostatky v úsudku!
  • Opouštění hry / AFK – Tato kategorie má za cíl trestat chování, které zahrnuje odpojování ze hry před jejím koncem, ale i dlouhé zahálení nebo odmítnutí zapojit se do zápasu.
  • Negativní postoj – Tato kategorie je vyhrazena pro neochotný či sebestředný postoj, který je v rozporu se zásadami týmové hry.
  • Nevhodné jméno – Tuto volbu vyber, pokud si všimneš vyvolávače se jménem, které klamně naznačuje spojení s Riot Games, obsahuje informace umožňující osobní identifikaci, porušuje autorská práva třetích stran nebo je útočné, hanlivé, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní či rasově, etnicky nebo jinak nevhodné. To se týká i případů, kdy se jméno pomocí úmyslně chybného nebo alternativního zápisu snaží těmto omezením pro jména vyvolávačů vyhnout.

Pamatuj prosím, že opakované nahlašování vyvolávačů kvůli porušení kodexu, kterého se ve skutečnosti nedopustili, může mít za následek zablokování tvého účtu z důvodu zneužívání systému hlášení. Pokud nemusí být kontext hlášení okamžitě jasný někomu, kdo ve hře nebyl, použij prosím textové pole k vysvětlení svého hlášení a doplnění dodatečných podrobností. Ačkoliv jeho vyplnění není nezbytné, důrazně doporučujeme poskytnout dodatečný kontext dané situace, který usnadní pochopení hráčova chování.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1336 z 3917