Další

Nejčastější dotazy o jméně vyvolávače

Nicolioliolio
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 520 z 597

Jaký je rozdíl mezi uživatelským jménem a jménem vyvolávače?

Tvé uživatelské jméno je to, kterým se přihlašuješ na svůj účet na stránkách i v klientovi. Toto jméno kromě tebe nikdo další nevidí, a proto je důležité ho uchovávat v tajnosti. Měj prosím na paměti, že toto jméno nelze změnit s výjimkou případů, kdy si převedeš účet do regionu, ve kterém je tvé uživatelské jméno již obsazené.

Tvé jméno vyvolávače je to, pod kterým tě vidí všichni ostatní. Jde o jméno, které se zobrazuje ostatním na obrazovce a v seznamu přátel tvých kamarádů. Na rozdíl od uživatelských jmen lze jméno vyvolávače kdykoliv změnit. Tato změna nebude mít žádný vliv na tvé uživatelské jméno ani na způsob přihlašování.


Kolik stojí změna jména?

Změny jmen jsou k dispozici za 1 300 RP nebo 13 900 IB.


Kde si mohu koupit změnu jména?

Změnu jména si můžeš koupit v herním klientovi klinutím na tlačítko Účet (profil, za nímž je ozubené kolo), které se nachází v pravém horním rohu obchodu. Nové jméno se projeví, jakmile se přihlásíš zpět na PVP.net a na fóra. Měj prosím na paměti, že jména považovaná za urážlivá mohou pracovníci hráčské podpory změnit, v takovém případě pak nemáš nárok na vrácení peněz.

SummonerNameFaq_CZ_1.jpg


Jaká jsou základní pravidla pro jména vyvolávače?

 • Všechna jména vyvolávače musí být vhodná a v souladu s Užívacími podmínkami. Systém používá filtr, který odstraní většinu jmen, která jsou nevhodná nebo obsahují sprostá slova, ale v zásadě je na tvé zodpovědnosti vybrat si takové, které bude přijatelné.
 • Jména se musí skládat z alespoň 3 znaků a nesmí být delší než 16 znaků.
 • Jméno hráče nesmí obsahovat slovo „Riot“.
 • Součástí jména by neměly být žádné osobní údaje, například skutečné jméno nebo adresa. Pokud by jméno tyto informace obsahovalo, může jej Riot změnit.
 • Imitování nebo vydávání se za profesionálního hráče esportů není přijatelné, i kdyby systém zadání takového jména umožňoval. Bude-li nějaké takovéto jméno odhaleno, může být změněno.


Může mé jméno vyvolávače obsahovat speciální znak?

Speciální znaky jsou v některých jménech vyvolávače povoleny, závisí na zvoleném jazyku. Pokud zvolený jazyk daný speciální znak nezná, nebude možné jej použít, ani když se nachází v regionu, který jej umožňuje.

Níže jsou speciální znaky povolené pro každý region:

Severní Amerika / Oceánie -

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Západní Evropa -

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĄąĆćĘęıŁłŃńŒœŚśŠšŸŹźŻżŽžƒˆˇˉμfifl

Severní a východní Evropa -

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĂ㥹ĆćĘęıŁłŃńŐőŒœŚśŞşŠšŢţŰűŸŹźŻżŽžƒȘșȚțˆˇˉΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάέήίαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωόύώfifl

Brazílie -

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzÀÁÂÃÇÉÊÍÓÔÕÚàáâãçéêíóôõú

Rusko -

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэю

Turecko -

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð 0123456789ABCDEFGĞHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZabcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuvwxyzªµºÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿıŁłŒœŠšŸŽžƒˆˇˉμfiflĄąĘęÓóĆ棳ŃńŚśŹźŻż

Latinská Amerika -

0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÜ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzáéíóúü


Můžu změnit mezery či velká písmena ve svém jméně vyvolávače zdarma?

Ano! Mezery a velká písmena ve svém jméně vyvolávače si můžeš v rámci jednorázové výjimky změnit bez nutnosti kupovat si změnu jména vyvolávače. Například si můžeš bezplatně změnit jméno z „nancymon“ na „nancy mon“ nebo „Nancymon“.

Můžeš to udělat tak, že pošleš žádost s tímto předmětem:

PŘEDMĚT: Změna jména vyvolávače


Co se stane se seznamy přátel?

Zůstaneš v seznamu všech přátel pod svým novým jménem vyvolávače. Nezapomeň dát přátelům vědět, že si měníš jméno!


Co se stane s mým jménem, když se dlouho nepřihlásím?

Pokud se delší dobu nepřihlásíš, je tvůj účet jako takový v naprostém bezpečí (možná se ti jen bude zhoršovat umístění v žebříčku), ovšem v případě dlouhotrvající neaktivity se uvolní tvé jméno vyvolávače. V takovém případě si jej bude moci zabrat někdo jiný poté, co si zakoupí změnu jména vyvolávače. Podrobnější informace o uvolnění jména vyvolávače z důvodu neaktivity najdeš zde.


Mám několik účtů. Mohu si mezi nimi vyměnit jména vyvolávačů?

Jména vyvolávačů mezi dvěma účty můžeme vyměnit ručně, ale pouze pokud máš na svém hlavním účtu 1300 RP nebo 13 900 IB potřebných na změnu jména. Pamatuj prosím, že můžeš prohazovat jen ta jména vyvolávače, která jsou na stejném serveru.

Pokud chceš vyměnit jména mezi dvěma svými účty, zašli žádost s předmětem „Výměna jmen vyvolávačů“ a uveď do ní následující informace pro oba své účty:

PŘEDMĚT: Výměna jmen vyvolávačů

ÚČET JEDNA

 • Název účtu (jméno, kterým se přihlašuješ do hry)
 • Jméno vyvolávače (jméno, které vidí ostatní ve hře)
 • Na jakém serveru hraješ (Severní Amerika, západní Evropa, severní a východní Evropa)
 • E-mail použitý k registraci účtu

ÚČET DVA

 • Název účtu (jméno, kterým se přihlašuješ do hry)
 • Jméno vyvolávače (jméno, které vidí ostatní ve hře)
 • Na jakém serveru hraješ (Severní Amerika, západní Evropa, severní a východní Evropa)
 • E-mail použitý k registraci účtu

 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 520 z 597