Další

Síťové a systémové logy a logy League of Legends

Picture of Horse
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 666 z 1058

Pokud budeš potřebovat pomoc s vyřešením nějakého problému, může tě naše technická podpora požádat o záznamové soubory, ze kterých se dozví podrobnosti o tvé sestavě, síti/připojení a průběhu nedávných zápasů. Níže najdeš návod, jak tyto soubory obstarat.

Pamatuj prosím, že většinou nám k vyřešení tvého problému postačí jedna či dvě věci, takže není třeba obstarávat každičký soubor, který je v tomto článku uveden. :)

 • Síťové logy

  Systémové logy

  Logy League of Legends

  Dodatečné informace   

  Nástroj Hextech Repair Tool

  Hextech Repair Tool (HRT) je program pro rychlé shromáždění informací ze složky s hrou, které se týkají aktuálního problému. Používá se následovně:

  • Stáhni si HRT a spusť ho.
  • Zaškrtni možnost „Získání chybových zpráv systému a LoL“.
  • Vyhledej na ploše soubor LoL Logs.zip, který se ti zde vytvořil, a připoj jej ke své další odpovědi na svou žádost o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde. Nezapomeň nám poslat vytvořený soubor, abychom ti mohli s tvým problémem co nejrychleji pomoci.

  Tyto testy nám přesně prozradí, kde se problém vyskytl, a získáme díky nim slušnou představu o tom, jak jej vyřešit.


  Co je analýza sítě?

  Analýza sítě identifikuje vlastnosti tvého připojení a poskytne nám náhled do možných potíží.


  Spuštění analýzy:

  Upozornění: Pokud používáš zastaralou verzi Javy, může být potřeba si ji nejprve aktualizovat zde: http://www.java.com/en/download/index.jsp

  • Klikni na tento odkaz: http://netalyzr.icsi.berkeley.edu/
  • Klikni na tlačítko „Start Analysis“
  • Počkej na dokončení analýzy. Může to trvat několik minut.
  • Jakmile se zobrazí konečný výsledek, zkopíruj odkaz z řádku s adresou (NE obsah stránky) ve svém prohlížeči (níže najdeš příklad).

  • Tento odkaz zkopíruj do své žádosti o podporu. Ke zveřejňování tohoto záznamu na fórech přistupuj opatrně, protože tím ostatním odhalíš svou IP adresu.

  Problémy s rozhraním Java

  Pokud používáš zastaralou verzi rozhraní Java, možná si budeš muset stáhnout její aktuální verzi: http://www.java.com/en/download/index.jsp

  Měj prosím na paměti, že v prohlížeči Google Chrome již Netalyzr nefunguje. Budeš muset použít Firefox nebo Internet Explorer.

   

  Co je Tracert?

  Tracert je přehled cesty připojení mezi tvým počítačem a našimi servery.


  Jak získat Tracert:

  • Stiskni [klávesu Windows] (to je klávesa nalevo od mezerníku, mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do vyhledávání napiš cmd a stiskni „OK“. Mělo by se otevřít černé okno s bílým písmem.
  • Zvýrazni a zkopíruj příkaz odpovídající serveru, ke kterému se snažíš připojit:
   Severoamerický server:
   (tracert 192.64.170.1) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
   Západoevropský server:
   (tracert 185.40.65.1) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
   nebo
   (tracert 162.249.77.1) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
   Severo/východoevropský server:
   (tracert 162.249.78.42) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"

   (tracert 162.249.74.100) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
   Oceánský server:
   (tracert 103.240.227.5) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
   nebo
   (tracert 103.240.227.25) > "%USERPROFILE%\desktop\Tracert.txt"
  • Zkopíruj jej do okna cmd (černé okno s bílým písmem) pravým kliknutím a volbou „Vložit". Nepoužívej Ctrl+V, tato klávesová zkratka zde nefunguje!
  • Podle druhu připojení může kompletní vysledování trasy spojení trvat 5 až 15 minut. Po dokončení se ti na ploše vytvoří textový soubor se záznamem Tracert.
  • Zkontroluj prosím, jestli příkaz proběhl v pořádku – pokud Tracert.log obsahuje jen jeden řádek, příkaz správně neproběhl.
  • Připoj soubor Tracert.txt k žádosti o technickou podporu.

  Případně si můžeš odsud stáhnout bezplatný nástroj traceroute. Jakmile spustíš cestu k IP adrese serveru, ke kterému se zkoušíš připojit (seznam je výše), proveď export výsledků jako soubor .txt (nebo udělej screenshot) a připoj ho k žádosti o podporu.

   

  Co je seznam procesů?

  Seznam procesů ukazuje veškerý software, který momentálně běží na tvém PC. Některý software může být v konfliktu s League of Legends a my prozkoumáním tohoto seznamu můžeme identifikovat časté potíže.


  Získání seznamu procesů na Windows 7 a novějších verzích:

  • Stiskni [klávesu Windows] (to je klávesa nalevo od mezerníku, mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do vyhledávání napiš cmd a stiskni „OK“. Mělo by se otevřít černé okno s bílým písmem.
  • Označ a zkopíruj následující text: tasklist /v > "%USERPROFILE%\desktop\Process.txt"
  • Zkopíruj jej do okna cmd (černé okno s bílým písmem) pravým kliknutím a volbou „Vložit". Nepoužívej Ctrl+V, tato klávesová zkratka zde nefunguje!
  • Stiskni Enter.
  • Počkej 10 sekund, dokud se nevytvoří textový soubor se seznamem procesů.
  • Soubor Process.txt by se měl nacházet na tvé ploše.
  • Připoj soubor Process.txt ke zprávě na fóru nebo k žádosti o technickou podporu.POZNÁMKA: Nekopíruj prosím do žádosti prostý text. :)

  Získání seznamu procesů na Windows XP:

  • Běž na tuto stránku: http://www.computerhope.com/download/winxp.htm
  • Stáhni si soubor tasklist.exe.
  • Otevři si složku Windows\System32.
  • Přesuň tasklist.exe do této složky.
  • Pak proveď výše uvedený postup pro získání seznamu procesů.

   

  Co je NetworkInfo?

  Tento záznamový soubor nám poskytne informace o tvém síťovém adaptéru a nastavení tvé interní sítě. Také nám prozradí některé základní informace o tvém připojení s okolním světem.


  Jak získat údaje NetworkInfo

  • Stiskni [klávesu Windows] (to je klávesa nalevo od mezerníku, mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do vyhledávání napiš cmd a stiskni „OK“. Mělo by se otevřít černé okno s bílým písmem.
  • Označ a zkopíruj (klikni pravým tlačítkem a vyber „Zkopírovat“ nebo stiskni Ctrl+C) následující text (celý, včetně uvozovek a závorek):
  (ipconfig /all & ping www.google.com & netsh firewall show config & netsh interface ipv4 show subinterfaces & netsh interface ipv4 show ipstats) > "%USERPROFILE%\desktop\NetworkInfo.txt"
  • Zkopíruj jej do okna cmd (černé okno s bílým písmem) pravým kliknutím a volbou „Vložit". Nepoužívej Ctrl+V, tato klávesová zkratka zde nefunguje!
  • Stiskni Enter.
  • Počkej na vykonání příkazu. Až bude vše hotovo, v příkazovém okně se vytvoří nový řádek s blikajícím kurzorem za cestou. Pokud chceš mít absolutní jistotu, že vše proběhlo v pořádku, počkej 60 sekund.
  • Soubor NetworkInfo.txt by se měl nacházet na tvé ploše.
  • Zkontroluj prosím, jestli příkaz proběhl v pořádku – pokud NetworkInfo.txt obsahuje jen jeden řádek, příkaz správně neproběhl.
  • Připoj soubor NetworkInfo.txt k žádosti o technickou podporu. Ke zveřejňování tohoto záznamu na fórech přistupuj opatrně, protože tím ostatním odhalíš svou IP adresu.

   

  Co je diagnostika DirectX?

  Tento záznam obsahuje informace o hardwarové konfiguraci tvého počítače.

  Zde jsou pokyny, jak obstarat DxDiag (jinak známý jako DirectXDiagnostic):

  • Stiskni [klávesu Windows] (to je klávesa nalevo od mezerníku, mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do políčka vyhledávání napiš dxdiag a stiskni „OK“.
  • Otevře se diagnostický nástroj DirectX. Klikni na tlačítko „Uložit všechny informace...“.
  • Zvol místo, kam se má soubor uložit (například na plochu).
  • Připoj soubor DxDiag ke své zprávě na fóru nebo k žádosti o technickou podporu.

   

  Co jsou logy spouštěcího programu, aktualizačního nástroje a kernelu?

  Aktualizační program udržuje instalaci League of Legends aktuální tak, aby obsahovala nejnovější šampiony, skiny a funkce. K problémům, které vyžadují zaslání záznamového souboru aktualizačního programu, dochází mezi prvním zapnutím hry a stiskem tlačítka „Hrát“. Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu. Budeme potřebovat dva záznamové soubory:


  rads_user_kernel.log 

  Nachází se zde:
  C:\Riot Games\League of Legends\RADS


  [rrrr-mm-ddT15-40-03]_launcher.log

  POZNÁMKA: rrrr-mm-dd je den aktualizace

  Nachází se zde:
  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\Patcher Logs


  [RRRR-MM-DDTHH-MM-SS]_LOLPATCHER.LOG

  POZNÁMKA: rrrr-mm-dd je den aktualizace a HH-MM-SS je čas, kdy byla aktualizace zahájena

  Nachází se zde:
  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\Patcher Logs

   

  Co je záznamový soubor r3d?

  Jedná se o záznam zápasu, který se vytváří pokaždé, když hraješ nějaké utkání. Obsahuje důležité informace o procesu načítání a zaznamenávají se do něj všechny chyby, které se v průběhu hry vyskytnou. Tyto logy jsou nezbytné při řešení situací, kdy máš problémy během zápasu. Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Každý soubor vypadá nějak takto: [rrrr-mm-ddT15-40-03]_r3dlog.txt, přičemž rrrr-mm-dd je datum zápasu.

  Nachází se zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\Game - R3d Logs

   

  Co jsou logy klienta LoL?

  PVP.Net (běžně označován také jako „LolClient“) je naše platforma pro chat ve hře, ale i pro ukládání seznamu přátel, profilovou stránku hráče a pro výběr hráčů do zápasu. Její záznamové soubory obsahují všechny informace o chybách, které se objeví od přihlašovací obrazovky až po výběr šampiona. Toto zaznamenávání skončí, jakmile po vypršení času na výběr šampiona vstoupíš do hry. Pro každou herní relaci se vytvoří jeden log, přičemž jméno souboru vypadá zhruba následovně: LolClient.20110429.200043.log (jméno souboru obsahuje čas vytvoření, v tomto případě 29. dubna 2011 ve 20:00:43 hodin). Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Nachází se zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\[ČÍSLO VERZE]\deploy\logs\

   

  Co jsou Logy Maestro?

  Maestro je část softwaru, která umožňuje různým spustitelným souborům hry spolu navzájem komunikovat. Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu. Existují dva záznamové soubory programu Maestro (maestro-server.log a maestro-game_client.log).

  Oba najdeš zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\Maestro Logs

   

  Co jsou soubory game.cfg a input.ini?

  Tyto soubory nám prozradí nastavení, které máš navolené pro League of Legends. Až tyto soubory najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Oba najdeš zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Config

   

  Oprava cesty

  Občas po našich hráčích chceme, aby použili příkazový řádek a zjistili pomocí něj informace, které nám pomáhají s řešením jejich problémů a návratem zpět na Pole spravedlnosti. Dáváme pozor, abychom to požadovali jen v odůvodněných případech. Je ovšem třeba poznamenat, že některé počítače nejsou schopny správně provést určitý příkaz, protože k němu nemají nastavenou odpovídající cestu.

  Pokud například není správně nastavena cesta k příkazu ipconfig, můžeš narazit na chybu jako na následujícím obrázku:

  (Správně by tento příkaz měl být spuštěn z C:\Windows\System32\ipconfig.exe )

  Pokud se s tímto problémem setkáš, nastav prosím správnou cestu pro příkazový řádek následovně:

  • Přihlas se jako administrátor.
  • Klikni na tlačítko Start.
  • Pravým tlačítkem klikni na Tento počítač a vyber Vlastnosti.
  • Přejdi do sekce Upřesnit nastavení systému.
  • Klikni na záložku Upřesnit.
  • Klikni na tlačítko Proměnné prostředí.
  • V okně Systémové proměnné najdi položku Cesta a vyber ji.
  • Klikni na tlačítko Upravit.
  • V okně Hodnota proměnné přidej na začátek textu C:\WINDOWS\system32;
  • Třikrát klikni na OK.
  Poznámka: Nezapomeň na středník.

  Poté by měl jít příkaz iponfig provést bez problémů. Pokud máš s uvedenými instrukcemi potíže a potřebuješ použít příkazový řádek pro získání informací požadovaných v rámci hráčské podpory, nezdráhej se požádat o pomoc pracovníka technické podpory, s nímž jsi v kontaktu.

  Jak odeslat logy z otevřené bety aktualizovaného klienta

  Když se ti budeme snažit pomoci s vyřešením nějakých problémů s aktualizovaným klientem nebo budeme hledat způsoby, jak klienta do budoucna vylepšit, díky tvým logům dokážeme pochopit, co se v programu přesně děje.

  Měj na paměti, že aktualizovaný klient je stále ve fázi bety, takže ani s pomocí tvých logů nemusíme být schopni případné potíže okamžitě odstranit, ale i tak nám tyto informace umožní klienta postupně vylepšovat.

  Kde logy najdu?

  Přejdi do složky s League of Legends (cesta většinou bývá C:\Riot Games\League of Legends\) a otevři adresář „Logs“. V něm se nachází několik dalších složek se soubory.

  Co mám dělat dál, když už vím, kde logy hledat?

  Nyní použij svůj oblíbený komprimační program (jako třeba WinZip, 7Zip apod.) a zabal všechny tyto složky a soubory do jednoho archivu .zip. Poté celý balík připoj ke své žádosti o podporu, kterou můžeš odeslat zde: [https://support.riotgames.com/hc/cs/requests/new]. Nezapomeň ve své zprávě uvést, že se jedná o problém související s aktualizovanou verzí klienta.

  Submitting-Updated-Client-Logs_CZ.jpg

  Poznámka: Před odesláním své žádosti se musíš na stránkách přihlásit! 
 • Síťové logy

  Systémové logy

  Logy League of Legends

  Dodatečné informace   

  Nástroj Hextech Repair Tool

  Hextech Repair Tool (HRT) je program pro rychlé shromáždění informací ze složky s hrou, které se týkají aktuálního problému. Používá se následovně:

  • Stáhni si HRT a spusť ho.
  • Zaškrtni možnost „Získání chybových zpráv systému a LoL“.
  • Vyhledej na ploše soubor LoL Logs.zip, který se ti zde vytvořil, a připoj jej ke své další odpovědi na svou žádost o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde. Nezapomeň nám poslat vytvořený soubor, abychom ti mohli s tvým problémem co nejrychleji pomoci.

  Tyto testy nám přesně prozradí, kde se problém vyskytl, a získáme díky nim slušnou představu o tom, jak jej vyřešit.


  Co je analýza sítě?

  Analýza sítě identifikuje vlastnosti tvého připojení a poskytne nám náhled do možných potíží.

  Spuštění analýzy:

  Upozornění: Pokud používáš zastaralou verzi Javy, může být potřeba si ji nejprve aktualizovat zde: http://www.java.com/en/download/index.jsp
  • Klikni na tento odkaz: http://netalyzr.icsi.berkeley.edu/
  • Klikni na tlačítko „Start Analysis“
  • Počkej na dokončení analýzy. Může to trvat několik minut.
  • Jakmile se zobrazí konečný výsledek, zkopíruj odkaz z řádku s adresou (NE obsah stránky) ve svém prohlížeči (níže najdeš příklad).

  • Odkaz zkopíruj do žádosti o podporu nebo do zprávy na fóru.

  Problémy s rozhraním Java

  Pokud používáš zastaralou verzi rozhraní Java, možná si budeš muset stáhnout její aktuální verzi: http://www.java.com/en/download/index.jsp

  Měj prosím na paměti, že v prohlížeči Google Chrome již Netalyzr nefunguje. Budeš muset použít Firefox nebo Internet Explorer.


  Co je cesta Trace Route?

  Cesta Trace Route je přehled cesty připojení mezi tvým počítačem a našimi servery. Napsali jsme skript traceroute pro Mac, který nám pomůže identifikovat potíže se sítí.


  Jak získat výpis Trace Route:

  • Stáhni si a rozbal archiv LoLTZ.zip
  • Přesuň složku LOLTR na svou plochu
  • Spusť LoLTR
  • Pokud tento skript pouštíš poprvé, nainstaluje MTR, což je malý plugin traceroute pro Mac.
  • Při instalaci tohoto skriptu prosím zadej své heslo Mac (DŮLEŽITÉ: TENTO SKRIPT/PLUGIN NESHROMAŽĎUJE ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE). Pokud žádné nepoužíváš, nic nezadávej.
  • Zvol server, na který chceš provést trasování cesty (většinou to je server, na němž hraješ):
   Severoamerický server:
   192.64.170.1
   Západoevropský server:
   185.40.65.1
   nebo
   162.249.77.1
   Severo/východoevropský server:
   162.249.78.42
   nebo
   162.249.74.100
   Oceánský server:
   103.240.227.5
   nebo
   103.240.227.25
  • Najdi textový soubor, který se vygeneroval na ploše, a připoj jej ke své příští odpovědi na žádost o podporu.


  Co je seznam procesů?

  Seznam procesů ukazuje veškerý software, který momentálně běží na tvém PC. Některý software může být v konfliktu s League of Legends a my prozkoumáním tohoto seznamu můžeme identifikovat časté potíže.


  Jak získat seznam procesů

  • Otevři složku Utilities (Cmd+Shift+U)
  • Spusť Terminal
  • Zkopíruj a vlož do něj následující příkaz: ps -xwwro "pid, pcpu, pmem, comm" > process.txt
  • Stiskni Return
  • Jdi do složky Home Folder (Cmd+Shift+H)
  • Připoj soubor „process.txt“ ze složky Home Folder ke své žádosti na fóru či ke zprávě technické podpoře.


  Co je to systémové hlášení?

  Systémové hlášení nám prozradí, jak máš nastavený hardware a síťová zařízení. Získáš jej následujícím způsobem:

   • Stiskem kláves Command + Shift + U otevři složku Utilities.
   • Dvakrát klikni na „Terminál“.
   • Zkopíruj následující řádek a vlož jej do Terminálu:
  system_profiler -detailLevel basic | tee /Users/[Uživatelské jméno]/Desktop/SysReport.txt
  Poznámka: Místo [Uživatelské jméno] uveď své systémové uživatelské jméno
  • Stiskni klávesu Return.
  • Chvíli počkej, než se do souboru SysReport.txt zapíšou všechny informace.
  • Najdi na ploše soubor SysReport.txt a připoj ho ke své zprávě na fóru nebo k žádosti o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde.


  Co jsou logy spouštěcího programu, aktualizačního nástroje a kernelu?

  Aktualizační program udržuje instalaci League of Legends aktuální tak, aby obsahovala nejnovější šampiony, skiny a funkce. K problémům, které vyžadují zaslání záznamového souboru aktualizačního programu, dochází mezi prvním zapnutím hry a stiskem tlačítka „Hrát“. Budeme potřebovat dva záznamové soubory:


  rads_user_kernel.log

  Nachází se zde:
  Applications/League of Legends/Contents/LOL/RADS


  [rrrr-mm-ddT15-40-03]_launcher.log

  POZNÁMKA: rrrr-mm-dd je den aktualizace

  A zde:

  Applications/League of Legends/Logs/Patcher Logs


  [RRRR-MM-DDTHH-MM-SS]_LOLPATCHER.LOG

  POZNÁMKA: rrrr-mm-dd je den aktualizace a HH-MM-SS je čas, kdy byla aktualizace zahájena.

  Nachází se zde:
  Applications/League of Legends/Logs/Patcher Logs


  Co je záznamový soubor r3d?

  Jedná se o záznam zápasu, který se vytváří pokaždé, když hraješ nějaké utkání. Obsahuje důležité informace o procesu načítání a zaznamenávají se do něj všechny chyby, které se v průběhu hry vyskytnou. Tyto logy jsou nezbytné při řešení situací, kdy máš problémy během zápasu. Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Každý soubor vypadá nějak takto: [rrrr-mm-ddT15-40-03]_r3dlog.txt, přičemž rrrr-mm-dd je datum zápasu.

  Nachází se zde:

  Applications/League of Legends/Contents/LOL/Logs/Game - R3d Logs


  Co jsou logy klienta LoL?

  PVP.Net (běžně označován také jako „LolClient“) je naše platforma pro chat ve hře, ale i pro ukládání seznamu přátel, profilovou stránku hráče a pro výběr hráčů do zápasu. Její záznamové soubory obsahují všechny informace o chybách, které se objeví od přihlašovací obrazovky až po výběr šampiona. Toto zaznamenávání skončí, jakmile po vypršení času na výběr šampiona vstoupíš do hry. Pro každou herní relaci se vytvoří jeden log, přičemž jméno souboru vypadá zhruba následovně: LolClient.20110429.200043.log (jméno souboru obsahuje čas vytvoření, v tomto případě 29. dubna 2011 ve 20:00:43 hodin). Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Nachází se zde:

  Applications/League of Legends/Contents/LOL/RADS/lol_air_client/releases/[ČÍSLO VERZE]/deploy/bin/logs


  Co jsou Logy Maestro?

  Maestro je část softwaru, která umožňuje různým spustitelným souborům hry spolu navzájem komunikovat. Existují dva záznamové soubory programu Maestro (maestro-server.log a maestro-game_client.log). Až tyto logy najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Oba najdeš zde:

  Applications/League of Legends/Logs/Maestro Logs


  Co jsou soubory game.cfg a input.ini?

  Tyto soubory nám prozradí nastavení, které máš navolené pro League of Legends. Až tyto soubory najdeš, připoj je ke své žádosti o podporu.

  Oba najdeš zde:

  Applications/League of Legends/Config


  Jak udělat snímek obrazovky na počítači Mac

  Při řešení problémů si může specialista z technické podpory vyžádat snímek obrazovky z tvého počítače.


  Celá obrazovka:

  • Použij klávesovou zkratku Cmd+Shift+3.
  • Vyfotí se celá obrazovka a snímek se uloží na plochu.

  Částečný výřez či část obrazovky:

  • Použij klávesovou zkratku Cmd+Shift+4.
  • Když se objeví kurzor, klikni, podrž tlačítko stisknuté a tažením označ oblast, kterou chceš vyfotit. Jakmile tlačítko pustíš, obrazovka se vyfotí.
  • Vyfotí se zvolená část obrazovky a snímek se uloží na plochu.

  Po pořízení snímku můžeš soubor snadno poslat specialistovi z technické podpory.


  Jak odeslat logy z otevřené bety aktualizovaného klienta

  Když se ti budeme snažit pomoci s vyřešením nějakých problémů s aktualizovaným klientem nebo budeme hledat způsoby, jak klienta do budoucna vylepšit, díky tvým logům dokážeme pochopit, co se v programu přesně děje.

  Měj na paměti, že aktualizovaný klient je stále ve fázi bety, takže ani s pomocí tvých logů nemusíme být schopni případné potíže okamžitě odstranit, ale i tak nám tyto informace umožní klienta postupně vylepšovat.

  Kde logy najdu?

  Přejdi do složky s League of Legends a otevři adresář „Logs“. V něm se nachází několik dalších složek se soubory.

  Co mám dělat dál, když už vím, kde logy hledat?

  Nyní klikni pravým tlačítkem (či proveď alternativní kliknutí) na složku Logs a vyber Komprimovat. Poté celý balík připoj ke své žádosti o podporu, kterou můžeš odeslat zde: [https://support.riotgames.com/hc/cs/requests/new]. Nezapomeň ve své zprávě uvést, že se jedná o problém související s aktualizovanou verzí klienta.

  Submitting-Updated-Client-Logs_CZ.jpg

  Poznámka: Před odesláním své žádosti se musíš na stránkách přihlásit!


  Co jsou logy LEAGUECLIENT?

  Aktualizovaný klient LoL je naše platforma pro instalaci patchů, přihlašování, herní chat, správu seznamu přátel, profilové stránky a sestavování zápasů. Jeho logy obsahují veškeré informace o chybách, k nimž dojde od okamžiku otevření přihlašovací obrazovky až do ukončení výběru šampionů. Funkce logování skončí, jakmile vyprší čas pro výběr šampionů a ty vstoupíš do hry. V každé herní relaci se vytvoří jeden log, soubory vypadají následovně:

  2017-01-25T14-00-00_LeagueClient.log (jméno souboru obsahuje čas vytvoření, v tomto případě tedy 25. ledna 2017 ve 14:00:00). Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Nacházejí se zde:

  Applications/League of Legends/Contents/LoL/Logs/LeagueClient Logs

  Pokud máš macOS ve verzi 10.9 nebo vyšší, klikni se stisknutou klávesou Control, vyber možnost „Zobrazit celý obsah balíku“, poté „Obsah“ a následně LOL/Logs/(soubor s požadovaným logem)

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 666 z 1058