Další

Nejčastější dotazy k systému cti

Miss Mecha Zero
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 343 z 365

Tvé body cti

Udělení bodů cti

Odznaky

Zneužívání cti


Tvé body cti

V jakých režimech mohu body cti získat?

V současnosti lze body cti udělovat ve všech frontách, kde týmy a protivníky vybírá automatický systém. Chceme, aby systém cti odrážel názory komunity, které nebudou ničím ovlivněné. Proto se snažíme, aby body cti udělovali náhodně vybraní hráči, kteří se navzájem neznají - a pro tyto účely jsou automaticky skládané týmy ideální.


O kolik bodů se mé skóre zvýší, když mi někdo udělí body cti?

Množství získaných bodů závisí na tom, kdo ti je udělil. Tentosystém jsme navrhli tak, aby tě odměňoval za soustavné vylepšování herního prožitku všech okolo. Nejvíc bodů tedy dostaneš, když ti tyto body ve hře přiřkne náhodný uživatel.


Kde uvidím své skóre v systému cti?

Počet lidí, kteří ti udělili body cti, najdeš na svém profilu. Tvá skutečná hodnota cti se zde nezobrazuje a liší se podle druhů lidí, kteří ti body cti udělili.


Jaký má význam celkový součet bodů cti?

Čest představuje tvůj celkový příspěvek k vytváření příjemného herního prostředí pro ostatní vyvolávače. Není to měna a nemůžeš ji utrácet - v budoucnosti však možná zkusíme vyvolávače s vysokým ukazatelem cti odměnit zajímavými bonusy.


Lze body cti převést na jiný server?

Ne, to není možné. Každý server je považován za samostatné prostředí se svébytnou kulturou. To, že ti udělili body cti hráči na jednom serveru, neznamená, že na tebe budou stejně pohlížet vyvolávači na jiném. Hraješ-li na více serverech najednou, získáváš body na každém z nich odděleně.


Mohu o body cti nějak přijít?

Pokud obdržíš trest za negativní chování, přijdeš tím zároveň o všechny své body cti. S jejich shromažďováním budeš moci znovu začít, až ti příslušný trest skončí. Co se týče trestů od systému LeaverBuster a zablokování účtu kvůli stornovaným platbám, v těchto případech o své body cti nepřijdeš.Udělení bodů cti

Jak mám někomu udělit body cti?

Doporučujeme udělovat čest pokaždé, když na tebe nějaký hráč udělá opravdový dojem. Stačí na závěrečné obrazovce zvolit ikonu s palcem nahoru a vybrat kategorii, která nejlépe vystihuje to, čím daný vyvolávač přispěl k lepšímu hernímu zážitku.


Je nějak omezené množství, kolikrát mohu ostatním čest udělit?

Ano. Toto množství je poměrně vysoké; konkrétní číslo se odvíjí od počtu zápasů, které máš za sebou.

Pokud systém cti používáš zodpovědně a odměny uděluješ jen hráčům, kteří si je skutečně svým přístupem ke hře zaslouží, nikdy ti s nejvyšší pravděpodobností nedojdou. Budeš-li však se ctí obchodovat nebo body rozdávat bez rozmyslu, hodně rychle o ně přijdeš. Další získáš až poté, co odehraješ větší počet zápasů.Odznaky

Byl mi odebrán odznak! Proč?

Snažíme se hráče motivovat, aby se čestně a poctivě chovali dlouhodobě. Pokud přestaneš ve hrách na Polích spravedlnosti získávat body cti, bude se ti hodnota cti postupně snižovat (a odznaky ti tedy mohou mizet). Odznaky jsou tedy udíleny jen dočasně. Neradi bychom, aby si je mohl někdo trvale zpřístupnit a poté jimi zaštiťovat své špatné chování. Hráč, jenž si čest skutečně zaslouží, by se nikdy neměl ocitnout v onom 1,5 % vyvolávačů, které Tribunál potrestá. Pokud ti Tribunál zakázal přístup do hry nebo tě zablokoval, přijdeš o všechny odznaky a budeš si je muset zasloužit znovu, jakmile tvůj trest vyprší.


Mohu si vybrat, jaká barva odznaku se má zobrazovat při výběru šampionů a na načítací obrazovce (každá barva představuje jeden ze čtyř typů poct)?

V současnosti to možné není. Máš-li víc odznaků, zobrazuje se ten, jejž je nejobtížnější získat.


Když získám víc než jeden odznak, můžu je zobrazovat všechny najednou?

Ne, zobrazovat více odznaků najednou nelze. V budoucnosti toto rozhodnutí ovšem můžeme přehodnotit.


Můj přítel má méně bodů cti než já, ale odznak přesto získal! Proč já ne?

Číslo, které vidíš u svého profilu, je počet lidí, kteří ti body cti udělili. Není to celkový součet bodů. Ten se odvíjí od toho, jaký druh hráčů ti čest udělil. Čest od hráče, který se s tebou právě potkal, bude mít větší váhu než čest od přítele, s nímž hraješ pořád nebo se kterým vstupuješ do fronty. Stejně tak pokud ti čest udělí hráči, kteří tak činí velmi často, bude mít jejich příspěvek menší hodnotu než v případě hráčů, kteří si svou chválu nechávají jen pro ty, kteří jdou Vyvolávačově kodexu zářným příkladem.


 


Zneužívání cti

Jak chcete zamezit tomu, aby se hráči nedomlouvali na vzájemném udílení cti?

Čest lze udělit jen v automaticky vytvořené hře, takže není možné založit zápas výhradně za účelem vzájemné výměny bodů cti. Navíc jsme vypracovali poměrně komplexní matematický model, s jehož pomocí vyhledáváme uživatele, kteří se snaží se ctí obchodovat. Zneužívání tohoto systému odměn může mít za následek disciplinární řízení.


Co mám udělat, když si všimnu, že někteří hráči se ctí obchodují?

Nahlas je, prosím! V současné době spadají hlášení o obchodování se ctí do kategorie „Spamování“.Další informace ohledně systému cti nalezneš v následujících příspěvcích na fórech:

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 343 z 365